Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 339 загального типу
Річний план

 

 

 

                                                                             Схвалено:

                                                                             Рішення педагогічної ради

                                                                             КЗО «ДНЗ№339»ДМР

                                                                             Протокол №1 від 30.08.2017р.                                                                         

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 339»

Дніпровської міської ради

 на 2017/2018 навчальний рік

 

м. Дніпро

2017

 

РОЗДІЛ І

 

АНАЛІЗ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  РОБОТИ  ЗА  2016-2017 н.р.

 

                                       Інформаційна картка

 

№ з/п

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №339 Дніпровської міської ради»

2

Адреса, телефон, email

49041, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 64.

Телефон: 765-90-96

Електронна адреса: dnz339@dnepredu.dp.ua

3

ПІП завідувача

Камалова Наталія Далгатівна

4

Державна атестація

(дата, результати)

Атестований у 2016 році

5

Кількість вихованців

140

6

Кількість груп. Із них:

6

раннього віку

дошкільного віку

4

7

Режим роботи:

 

 

10,5 годин

            з 7.30-18.00 - 4 групи

12 годин

            з 7.00-19.00- 2 групи

8

Мова навчання

Українська

9

Загальна кількість вихованців

139

в ясельній групі

29

в дошкільних групах

110

10

Кількість випускників

23

11

Всього працівників. Із них

32

педагогічний персонал

11

обслуговуючий персонал

21

12

Наявність музичної зали

є

13

Наявність методичного кабінету

1

14

Наявність медичного кабінету

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота дошкільного навчального закладу спрямована на:

- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Метою роботи ДНЗ № 339  є:

- забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я;

- орієнтація на загальнолюдські та національні цінності;

- виховання ціннісного ставлення до природного й   соціального довкілля, до себе;

- формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих;

- збагачення знань дітей необхідною якісною інформацією та гнучке реагування на  сучасні соціокультурні запити.

   Зусилля педагогічного колективу в 2016 – 2017 навчальному році було спрямовано на виконання наступних завдань:

    1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, забезпечення безпечного перебування дітей у довкіллі, створення  безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості.

2. Здійснювати роботу з економічного виховання, спрямувавши спільні зусилля педагогічного колективу та батьків на те, щоб через економічне виховання розвивати творчий потенціал кожної дитини, адаптувати її до життя в сучасному світі,  навчати їх мислити і діяти за законами економіки.

3. Організувати емоційне благополуччя для успішної соціалізації особистості засобами музичного виховання.

4. Продовжувати національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. Робочий навчальний план ДНЗ № 339 враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини.

Впродовж 2016/2017 н.р. педагогічний колектив ДНЗ в організації та проведенні навчально-виховної роботи керувався основними державними документами про освіту: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Про інноваційну діяльність», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Комплексною програмою «Дитина в дошкільні роки».

Робота поводиться за освітніми лініями розвитку (фізичний, пізнавальний, художньо-естетичний, мовленнєвий, емоційно-ціннісний, соціально-моральний, креативний).

 

Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету щодо впровадження в роботу комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»: педпрацівниками розроблені конспекти занять за освітніми лініями розвитку, розроблені пам'ятки, схеми, контрольно - діагностичні картки, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо  діяльності  ДНЗ. В наявності картотека методичних посібників, методичної літератури та періодичних видань. Методичний кабінет є центром самоосвітньої роботи  педагогів ДНЗ. 

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога».

    В минулому навчальному році в ДНЗ ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація завідувача, вихователя-методиста, вихователів,  музичного керівника.

               Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

      Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки:

Ø недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців відповідно до листа МОН України   від  03.07.2009  № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

Ø не на достатньому рівні створено предметно – розвивальне середовище для забезпечення можливостей задоволення у грі соціальних, пізнавальних та естетичних потреб дитини;

Ø зміст роботи з формування у дошкільників елементів ключової компетентності не повністю містить в собі реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;

Ø недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування фізкультурно-оздоровчої роботи, активізації  ігрової діяльності дошкільників для формування елементарних форм їх  життєвої компетентності та індивідуалізації особистісного становлення.

Належна увага приділялась створенню предметно-ігрового розвивального середовища в групах.

 В порівнянні з минулим навчальним роком вихователі гр.№5 Фомкіна О.С..), гр.№6 (Філіппова В.С..) за допомогою батьків поповнили групи ігровим обладнанням. Групи обладнані відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователі створили розвивальний життєвий простір. Ігрові матеріали поєднуються з навчально-розвивальними. Це різноманітні куточки: ігровий, бібліотечний, художній, конструктивно-будівельний, природознавчий, етнографічний, музичний, фізкультурний,  але ще не обладнали куточки пошуково-дослідницької діяльності та трудовий.

         Проте в групі  № 4 (6-й р.ж.) розвивальне середовище потребує доукомплектації та подальшого вдосконалення.

В ДНЗ №339 створені всі умови для збереження психічного та фізичного здоров'я  дітей, організації освітньо-виховного процесу і розвивального простору для вихованців. Створені безпечні умови праці для всіх працівників закладу.

Адміністративно-господарська  діяльність здійснювалась згідно з річним планом. Своєчасно ДНЗ було підготовлено до осінньо-зимового сезону: замінено  4 вікна на метало пластикові, 1 вхідна двір.  Все обладнання знаходиться в задовільному стані. Заходи передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази ДНЗ виконані.

Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи ДНЗ. Протягом року проводилась велика робота щодо благоустрою та озелененню території ДНЗ, ігрових майданчиків. Вихователі груп, двірник , завідувач господарства Федоренко Н.М. завжди дбали про безпеку дітей та співробітників. Робочі місця протягом року відповідали санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці.

Групи поповнені сучасними дитячими меблями, іграшками відповідно віку дітей й атрибутами для проведення сюжетно-рольових ігор та ігор  з піском і водою, сенсорними та настільними іграми, методичними посібниками та дидактичним матеріалом, але в деяких групах не в достатньої кількості. Естетично оформлена, технічно забезпечена та обладнана музична зала, яка сприяє художньо – естетичному, фізичному розвитку дітей.

        Працівники закладу в достатній кількості забезпечені миючими засобами та спецодягом. Санітарний стан приміщення ДНЗ знаходиться в задовільному стані. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання контролювався постійно медичною сестрою Адамчук Т.В.. Було забезпечено своєчасне проходження медичного обстеження персоналом.

Регулярно проводилось інвентаризація та списання інвентарю та меблі.

Своєчасно проводилися теоретичні та практичні заняття з ЦО.

З метою якісної організації навчально-виховного процесу, поповнення матеріальної бази ДНЗ, залучення позабюджетних коштів, в ДНЗ була організована робота батьківського комітету, засідання якого проходили 1 раз на квартал.

Протягом року на виробничих нарадах вирішувались різні питання: підсумки оздоровчого періоду, організація харчування, стан захворюваності та інші.

      Завдяки спільної праці співробітників та батьків, залучення коштів, отриманих від добровільних внесків батьків, дозволили проводити заходи, які підтримали матеріально-технічну базу установи.

   За вересень - травень 2017 року проведені наступні ремонтні роботи:

- косметичний ремонт приміщення для сушіння білизни;

     - капітальний ремонт спальних приміщень (гр. №4,)

     - косметичний ремонт групових приміщень;

- поточний ремонт туалетних кімнат з заміною сантехники( гр.№4,)

- замінено 4 вікна (гр. №3, №5; №4,);

- замінено 1  вхідна двір (група раннього віку);

- встановлено на  дитячому майданчику 2 пісочниці, хатинка, корабель,

  3 стола та лавки (гр.№2, 3, 5);

- замінено 2 конфорки на електричній плиті.

     Придбано меблі в гр.№6, гр.№5, гр.№4; м’який інвентар: гардини, рушники , постільна білизна у гр.№4 ,  повірка  лічильників, манометрів та  оформлена періодична підписка методичної, педагогічної літератури. Для естетичного оформлення закладу, груп придбані нові стенди, штучні прикраси, для ігрових осередків – різноманітні іграшки, костюми та музичні інструменти для музичного зала. Працівники ДНЗ разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках .

Результати методичної роботи

Методична робота закладу здійснювалась відповідно нормативно-правової документації, а саме: «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція)»,  Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», від21.05.2012р №60, наказу  МОНУ  «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу від 09.11.2010 №1070,

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована на:

Ø підвищення професіонально-педагогічної культури педагогів;

Ø організації роботи щодо вивчення нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів;

Ø систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та комплексної програми «Дитина в дошкільні роки»;

Ø формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що     виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні перспективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень педагогічної науки. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників;

Ø проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу дітей через гурткову роботу.

Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що серед різних форм  методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) більша частина носила науково-методичний і пізнавальний характер, сприяла розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Найважливішою формою підвищення рівня творчої та професійної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (інтерактивні ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, Брейн - ринги, «мозковий штурм», анкетування тощо).

-   у серпні –  педагогічна вітальня «новий навчальний рік: завдання та перспективи», на якій обговорювались завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік, про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджувались освітні програми, план роботи на рік, форм планування освітньо-виховного процесу, розподіл організованої розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень;

-   у листопаді – педагогічна майстерня «Використання нових педагогічних технологій для розвитку комунікативно - мовленнєвої компетентності дітей», на якій розглядалися питання щодо формування мовленнєвої компетенції дитини в системі освіти та про створення мовленнєвого розвивального середовища у ДНЗ та сім’ї,  вихователі презентували навчальні посібники, методичні розробки;

-   у лютому –«Від національної свідомості до патріотизму», на якій розглядалися питання щодо формування толерантних якостей дитини в системі національно - патріотичного виховання,  вихователі презентували навчальні посібники, методичні розробки; патріотичні осередки «Україна - рідний край»,відкрити покази для батьків;

-   у травні – методичний фестиваль «Результат роботи – життєва компетентність дошкільника», на якій був проведений аналіз освітньо-виховної роботи за навчальний рік, намічені перспективи на новий, обговорювались питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів. На високому методичному рівні були проведені заняття з мовленнєвого розвитку та патріотичного виховання – вихователь Хлистова Л.О..; художньо-естетичного розвитку – муз. керівник Білик Л.М..; соціально-морального розвитку - вихователь Герич В.М..; емоційно-ціннісного розвитку – вихователь-методист Тимофєєва А.А..; з фізичного розвитку – вихователь-методист Тимофєєва А.А..;.; ігрової діяльності дітей раннього віку - вихователь Філіппова В.С..; з пошуково-дослідницької діяльності – вихователь Фомкина О.С... та соціально-морального розвитку за програмою «Вчимося жити разом» – вихователь Герич В.М..

Обов’язково проводилось обговорення переглянутих занять, а використання оцінних карток значно підвищило активність і відповідальність кожного вихователя, вдосконалило навички педагогічного аналізу.

Протягом навчального року плідно працювала творча група над темою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»:  яка допомогла вихователям організувати роботу щодо використання логічних ігор та вправ, проведення гри-конкурсу, ігри і тренінги в тому числі і через впровадження програми «Вчимося жити разом», створення оптимального розвиткові – ігрового середовища в дошкільному закладі , що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності дітей ,та створення «банку інформації» щодо соціалізації особистості дошкільників. Активну участь у роботі творчої групи приймали такі педагоги:

Герич В.М., Хлистова Л.О., Заскалета О.І.,Тимофєєва А.А.

  З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені такі форми методичної роботи: практичний семінар «Сучасні підходи до музичної діяльності дітей» у практику роботи дошкільного навчального закладу» (вересень 2016); інтерактивний семінар «Використання ІКТ в освітній діяльності закладу» (листопад 2016);  семінар – практикум «Ефективність використання здоров’язбережувальних технологій в умовах дошкільного закладу» (березень 2017);  проблемний семінар «Формування системи економічних знань у дітей старшого дошкільного віку» (грудень, 2017); психолого-педагогічний тренінг для педагогів «Попередження насильства, жорстокості у сім’ї та дитячому колективі»; консультації (щомісяця),  групові та індивідуальні консультації  з різних питань.

                У 2017 н.р. пройшла  атестація  педагогічних працівників в ДНЗ №367.

Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності закладу. Головна стратегія роботи закладу зосереджена на забезпечені неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового, загально –культурного рівня. Атестація педагогів дошкільного закладу проводилася відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54, п.1.4), «Про дошкільну освіту» (ст.30 п.6), Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 із змінами, перспективного плану, на основі комплексної оцінки професійної діяльності та загальної культури педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, моральної та матеріальної зацікавленості.

У 2017 році було атестовано 4 педагогів і встановлено відповідні кваліфікаційні категорії:

            Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є курсова перепідготовка. Так, протягом 2016/2017 навчального року підвищила свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО вихователь Герич В.М.

          З метою проведення освітньо-просвітницької роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та родини у вихованні дітей були проведені:

·        загальні батьківські збори,

·        групові батьківські збори,

·        консультації,  «школа для батьків», дні відкритих дверей тощо.

        Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, організації літнього відпочинку.

Особливою популярністю у батьків є різні сумісні з дітьми виставки. Дуже важко було визначити кращі роботи на виставці овочево-квіткових композицій з теми: «Тихо осінь ходить містом …», дитячих робіт, конкурсів «Новорічні ялинки», «Великодні саморобки», « Україна –моя Батьківщина» «Світ дитячої творчості». Також кожного року батьки приймають активну участь сумісно з дітьми у проведені тематичних свят та розваг: свято-обряд «Закосичено», «Веселі перегони» ; «Осінній ярмарок»,  ярмарок «Масляна» Але існують проблеми які потребують вирішення в роботі з батьками: індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців дошкільного закладу, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, більшої активності щодо участі в житті групи і закладу.

      Упродовж 2016/2017 навчального року діяльність колективу закладу здійснювалася відповідно до вимог Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», «Про захист дитинства», Базового компоненту дошкільної освіти , Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 20.03.2003 року №305, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного характеру», Статуту КЗО «ДНЗ № 339»ДМР, листа МОНУ «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 №1/9-263, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 року № 641), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року № 234), Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 року № 446), наказу МОНУ «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 №522, наказу МОН молодь спорту України «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» від 26.04.2011 №398, листа МОН молодь спорту «Про дотримання  порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»від25.05.2011№1/9-389, Лист Міністерства освіти та науки  № 1/9-445 від 04.09.2014 р. " Про забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення анти терористичної операції», та інших нормативно-правових актів.

        

Пріоритетними у 2016/2017 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Фізкультурно-оздоровча робота здійснювалась відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі». На заняттях з фізичної культури, під час прогулянок дотримувалась рухова активність дітей; проводилась ранкова гімнастика, Дні здоров’я, свята та розваги, Мала Олімпіада,  піші переходи,  індивідуальна робота з дітьми, фізкультурні паузи, естафети, змагання,   ритмічна  гімнастика, фізкультурні хвилинки, рухливі ігри, пальчикова гімнастика.

Разом з лікарем та медичною сестрою були розроблені заходи щодо  запобігання захворюваності та загартування дитячого організму з урахуванням температурного режиму у різні пори року.

Для зміцнення здоров’я, відповідно до віку та можливостей дітей, умов, створених для загартування у дошкільному закладі, використовувались різноманітні форми та методи загартування, впроваджуються інноваційні підходи, направлені на зміцнення здоров’я: елементи фізкультури за методикою М.М. Єфименка, гімнастика пробудження, комплекси вправ «Замість ліків – пальчики», ходіння босоніж по «стежці здоров’я», масажних килимках, по морських камінцях, морській солі, ребристій дошці, по ґудзиках; полоскання горла розчином морської солі, обливання водою на свіжому повітрі у літній період, дихальна гімнастика для профілактики ГРЗ. Усі ці процедури проводились у теплий період систематично і є ефективними в комплексі, що дозволили підвищити дитячий імунітет.

 Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор – естафет. Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми. В цілому це позитивно вплинуло на загальний стан здоров’я дітей.                                            

У кожній виховній групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний Листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп здоров'я й фізкультурних груп.

На підставі аналізу захворюваності дітей можна зробити висновок, що отримані результати зумовлено своєчасністю виконання заходів, а саме:

- системою профілактично - оздоровлю вальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючи дітей; загартування;

- систематичним проведенням занять з фізичної культури, підвищенням рухового режиму протягом дня;

- корекцією працездатності дітей на заняттях;

- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу, постійною співпрацею з родинами вихованців;

- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;

- медико – педагогічним контролем за фізичним розвитком дітей.

 Аналіз  відвідування свідчить, що  з 143 дітей в середньому відвідувало  89 дітей.

Аналіз захворюваності дітей старшою медсестрою та лікарем проводився щомісячно, а порівняльний аналіз давав можливість  педперсоналу спільно з батьками вихованців планувати оздоровчі та загартовуючи заходи.

Кращим відвідування дітей було у групах: старшій №4 (вихователь Герич В.С.),  середній   №3 (вихователь Хлистова Л.О.), молодшій гр. №2 (вихователь Заскалета О.І..). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачу.

 

 

Таким чином, відвідування дітьми ДНЗ збільшилось у порівнянні з минулим роком. На підставі медичного аналізу можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:

1. системою профілактично - оздоровлюючих заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної зміцнення імунної системи часто хворіючи дітей, загартування, профілактику зниження зору;

2.   системою занять з фізичної культури;

3.   корекцію працездатності дітей на заняттях;

4.   постійною співпрацею із сім’єю;

5.   контролем за дотриманням норм і правил гігієни дошкільників;

6.  розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною роботою методичної ради над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною їхньої підготовкою.

Таким чином, виконання системи профілактично-оздоровчих заходів сприяло: зниженню рівня захворюваності.

        Проблема  організації здоров’язберігаючого освітнього процесу в ДНЗ розглядалась на педраді (грудень 2016), семінарі - практикуму (листопад, грудень 2016), загальних батьківських зборах (травень 2017).

Лікар дала рекомендації щодо проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, що часто хворіють, мають вади в фізичному розвитку. Творча група провела роботу з батьками: анкетування з проблем загартування дітей, аналіз якого ліг в основу рекомендацій з питання взаємодії вихователя із сім’єю.

Колектив дошкільного навчального закладу проводив роботу щодо зниження захворюваності: проводили роз’яснювальну роботу з батьками щодо профілактики захворювань, дотримувалися вимог санітарії, здійснювали за гартувальні заходи: ходіння по «стежці здоров’я», проводили імунну гімнастику, полоскання порожнини рота після їжі холодною водою, дотримувалися режиму дня, систематично проводили ранкову гімнастику, фізкультурні заняття в тому числі і на свіжому повітрі. Належна увага приділялась організації рухливої діяльності, проводились рухливі ігри між заняттями, фізхвилинки,  валеохвилинки.

Вихователі впродовж року проводили з дітьми цікаві заняття з «Дня здоров’я», яке проводилось один раз на тиждень на яких вчили дітей берегти своє здоров’я, дбати про нього, виховували здоровий спосіб життя. В дошкільному навчальному закладі постійно здійснювався контроль як за станом здоров'я дітей, так і за їх харчуванням. Забезпечити збалансований раціон дітей, це основна умова для підвищення опірності дитячого організму проти захворювань, для нормального росту і розвитку дітей.

 

               Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2016/2017 навчальному році проводилося за освітніми лініями відповідно до Базового компонента два рази на рік.

   Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, експертами зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

 

 

            Отже, аналіз результатів діагностування  дітей за освітніми лініями  засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року  в 2016 році у порівнянні з кінцем навчального року 2017 року дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Проаналізувавши рівень компетентності дітей групи раннього віку (3-го року життя) за Базовим компонентом можна  зробити висновок, що робота вихователя за даними освітніми лініями проводилась на достатньому рівні. Але вихователю Желізної Г.Г. слід більше уваги приділяти мовленню дітей та сенсорно-пізнавальному розвитку дітей, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню в дитині доступних віку мовленнєвих конструктів. Збагачувати словник зростаючої особистості за рахунок слів, пов’язаних з освітніми лініями - «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Необхідно поновити та урізноманітнити дидактичні, творчі ігри, включаючи їх не тільки під час занять, а й впродовж дня.  Більш доцільно продумати компоненти розвивального предметно – ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити  можливості задоволення у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати основи культури поведінки, спонукати до вияву наполегливості, цілеспрямованості, самостійності у рухової діяльності.

Налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.   

 

 

Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

 (молодший дошкільний вік – 4-й р.ж.)

 

 

Отже, в 2016/2017 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності у високій мірі, збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності не в повній мірі, знизився відсоток дітей у яких показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляється повною мірою.                  Проте педагогам варто спрямовувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності, передбачати різноманітні форми і методи освітнього впливу. Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» −  постійно підтримувати допитливість малюків ефектами новизни, проведенням дослідів з об’єктами природи, підводити вихованців до самостійних відкриттів, спонукати до розвитку пізнавальних інтересів, активізувати творчість, бажання експериментувати, бачити об’єкти і явища природи у русі, змінах та розвитку. Також необхідно стимулювати максимальну мовленнєву активність кожної дитини, навчати її активно переказувати, описувати, розповідати, відповідати на запитання, обговорювати щось, висловлювати свою позицію. Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» необхідно урізноманітнити та зробити доступним предметно-ігрове середовище, щоб діти могли вміліше і вправніше взаємодіяти з предметним світом.   Вихователю групи №5 необхідно активніше запроваджувати в роботу оптимальне узгодження індивідуальних, під групових, колективних форм роботи, активно включати елементи пізнавальної діяльності до інших форм роботи з дітьми (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, праця, спостереження тощо).

Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу  за освітніми лініями

 (середній дошкільний вік – 5-й р.ж.)

 

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що на кінець 2016\2017 навчального року збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в високій та в повній мірі, відсутній відсоток дітей у яких не проявляються ці показники. Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини. Але, більше уваги необхідно приділяти формуванню логіко - математичної та мовленнєвої компетентності дитини. Для цього необхідно створювати умови, які б сприяли пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.

 

Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

 

 (старший дошкільний вік – 6-й р. ж.)

 

 

 

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що на кінець 2016/2017 навчального року збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в повній та вищій мірі. Але залишається невеликий відсоток дітей у яких показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляються не в повній мірі. Це в основному діти, які мають вади у здоров’ї та протягом року не достатньо відвідували дошкільний заклад. Педагогам необхідно планувати поглиблену індивідуальну роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності.          Організовуючи навчальну діяльність з дітьми шостого року, педагогам слід систематично використовувати завдання творчого, експериментально-дослідницького, проблемно-пошукового характеру, планувати тематику занять таким чином, щоб вона була максимально пов’язана з реальним життям і насущними проблемами дітей, сприяти розвитку їхньої самостійності, творчому ставленню до життя, створювати умови, які спонукають дітей до пізнання оточуючого світу, самопізнання, роздумів, міркувань, творчості, розвитку дієвого та свідомого ставлення до оточуючого світу, що сукупно має ставати основою успішного формування життєвої компетентності дитини.     

Сумісно з вихователем-методистом приділяли більше уваги психологічним аспектам підготовки до школи, розвивали вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях, формували схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зробити по-своєму.

  Всі педагоги показали відкритий показ для  педагогічного колективу   дошкільного закладу.

 

Аналізуючи перспективне планування можна відмітити, що художньо-естетичному розвитку приділяється належна увага в освітньо-виховному  процесі. Музично-педагогічний процес належно забезпечений музичними інструментами, професійно і самостійно виготовленими дидактичними і методичними матеріалами, наборами яскравих костюмів.

Музичні керівники Білик Л.М. вводить дітей у прекрасний світ музики, розвивають їхні творчі здібності. Добирають на заняттях такі музичні твори, які в доступній формі відбивають реальну дійсність.

Музичний керівник демонструє високий професійний рівень музичного виховання дошкільників, зв'язок музично-педагогічного процесу з усіма сферами дитячого життя з різними мистецькими діяльностями.

Музичний матеріал, запропонований музичними керівниками, відповідає віковим, психофізичним, мовленнєвим можливостям дітей, що забезпечує значний емоційний вплив на них музики. Діти виявляють активність у музично-естетичній атмосфері розваг і свят, вміють співпрацювати з дітьми й дорослими, співвідносити індивідуальне музичне виконавство з виконавством інших, радіють з власних і спільних музичних успіхів, дістають задоволення від спілкування з музикою. Сумісно з батьками було проведено багато свят : Осінній ярмарок,  ярмарок «Масляна», День матері, День незалежності України, свято «Закосичено», осінні свята, день Святого Миколая, Новорічні свята, різдвяні свята, лялькові постанови, літературно-художні вечора, музичні свята, свято  першого дзвоника, день захисту дітей.

Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності. В минулому навчальному році приділялася увага вихованню безпеки життєдіяльності дітей. Методична служба ДНЗ забезпечила допомогу вихователям щодо планування та організації роботи з питань безпеки організму та життєдіяльності дітей.

З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіда-гра  на яку запрошували патрульну поліцію, розваги, театральні вистави, екскурсії до пожежної частини. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».

Плідними та корисними для дітей були дні Тижня безпеки дитини, що проводився  з 24.04.2017 - 28.04.2017р. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило сумісно з патрульною поліцією на майданчику поряд з патрульною машиною, у музичної залі офіцери поліції провели для дітей  пізнавальну бесіду з вікториною та  іграми; були проведені розваги з даної тематики «Ми - пожежники», «Наш друг світлофор», «Стежинка пригод». Під час  проведення  Тижня безпеки було проведення тренування з практичним виходом дітей з будівлі дошкільного закладу згідно з евакуаційним планом. Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізовані вистави «Козенята і вогонь», «Пригоди колобка».  Різноманітні форми роботи з дітьми  допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

Але ця робота потребує вдосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки в надзвичайних ситуаціях.  В групах старшого дошкільного треба обладнати куточки цивільного захисту.

 

 

Належний рівень організації харчування є важливою умовою комфортного перебування дітей у дошкільному закладі. Організація харчування дітей у ДНЗ здійснюється відповідно ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах.  МОНУ від 01.06.2005 №242/329,спільного наказу МОНУ, МОЗУ «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165.

З метою підвищення якості та ефективності організації харчування в ДНЗ складається двохтижневе перспективне меню, проводився аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей,  прийому продовольчої продукції гарантованої якості,  збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і дотримання технології приготування страв, організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

Дітей, потребуючих дієтичне харчування, у закладі 12.

Постійно безкоштовно харчувалися діти-інваліди-1 дитина;

діти АТО – 3 дитини; малозабезпечені сім’ї -1 дитина ;  6 дітей –з багатодітних сімей сплачували 50% від вартості харчування на день. 

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

         Медсестрою та завгоспом постійно контролюється якість продуктів від постачальника, про що свідчить вся наявна документація. Меню медична сестра складає з урахуванням завозу продуктів, також медсестрою ведеться накопичувальна відомість витрати продуктів на одну дитину і на основі її аналізу проводиться корекція виконання натуральних норм харчування, відомості здаються своєчасно.

      Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх удосконалення.

   Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, постійно контролювалась наявність зберігання та відповідність супровідних документів (які підтверджують походження, безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини).

 Суворо дотримувався режим харчування у кожній групі. Дітям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

В дошкільних групах організовувалось чергування дітей. Діти чергувались попарно, згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей.  Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

 Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, засідань наради закладу, консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, активно вирішувались на засіданнях  батьківського комітету, на виробничій нараді у лютому 2017 року, на загальних батьківських зборах у вересні 2016 року, на зборах трудового колективу червень 2017 року за темою «Про стан харчування дітей у закладі» та нарадах при завідувачу у листопаді 2016 року, квітні 2017 року, а також на педраді у грудні місяці «Про аналіз організації харчування дітей, виконання добових норм харчування».

              З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався  чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, про що свідчать  записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково - обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільних закладі розроблена картотека страв, яка затверджена завідувачем КЗО ДНЗ.

     У закладі систематично  здійснюється громадський контроль за закладкою продуктів харчування на харчоблоці, видачею порційної їжі у групах.

            Велика робота була проведена щодо соціального захисту вихованців.

У дошкільному закладі є добірка нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Постійно оновлювалась база  даних дітей пільгового контингенту та надавалась інформацію до управління освіти з питань соціального захисту. Постійно аналізувалась робота з дітьми пільгового контингенту. Але недостатньо уваги приділялась вихователями щодо використання діагностики сім’ї.

У дошкільному навчальному закладі в 2016/2017 навчальному році було проведено  свято до міжнародного Дня захисту дітей  «Щасливе дитинство». Були проведені заняття на тему: «Ми такі як ви», «Навколо себе знайдемо добро і співчуття», заняття-бесіди з правового виховання : «У нас такі права, як у всіх» з дітьми старших груп проведені тематичні заняття «Люди з особливими потребами», до 28-річниці аварії ЧАЄС проводилися заняття з дітьми старших груп на тему «Чорнобильські дзвони». Однак, недостатньо матеріалів з соціального захисту в батьківських куточках у групах.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом  обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці.

З цією метою було проведено:

-         атестація робочих міст за умовами праці працівників харчоблоку;

-         «Тиждень охорони праці», присвячений Всесвітньому дню охорони праці;

-         навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

-         навчання та перевірка знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;

-         контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету.

-         рейди-огляди: «Здорові та безпечні умови», «Стан і наявність протипожежного інвентарю», «Протипожежний стан приміщень та території закладу», «Ведення документації щодо медичних оглядів дітей та працівників», «Виконання працівниками правил внутрішнього розпорядку», «Виконання працівниками техніки безпеки на робочих місцях».

         Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2016/2017 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією. У закладі  в наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація велась відповідно вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходились у задовільному стані.

          Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювала над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.

Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Протягом року адміністрацією систематично здійснювався  контроль за виконанням заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-вихованого процесу, проводились планові та позапланові інструктажі з усіма категоріями працівників, що відображено в книзі проведення інструктажів.

Під постійним контролем знаходяться питання комплексних заходів колективного договору для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю адміністрації та профспілкового комітету. Підсумки виконання угоди з охорони праці між адміністрацією і профспілковим комітетом підводились на зборах трудового колективу, на засіданнях профспілкового комітету, порушувались питання щодо охорони праці і на нарадах при завідувачу.

До служби охорони праці управління освіти протягом року надавались звіти, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків виконувались своєчасно.

Таким чином, контроль із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією та колективом ДНЗ.

Проводячи підсумки роботи ДНЗ № 339 за 2016/2017 навчальний рік, можна зазначити, що поставлені завдання виконані, але слід відмітити, що поряд з успіхами і надбаннями маємо і  недоліки, а саме:

*          недостатня професійна компетентність педагогів, що виявляється при проведенні методичних заходів та організації навчально-вихованої роботи ;

*          недостатнє використання нових активних форм і методів роботи для розвитку здоров’язберегаючої компетентності дошкільника;

*          не забезпечена комплексна система в розвитку всіх компонентів мовлення в різних видах діяльності;

*          потребує вдосконалення робота щодо трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників;

*    потреба у створенні комфортних умов для адаптації новоприбулих дітей.

 

Заходи щодо усунення недоліків:

*          створення здоров’язберігаючого середовища;

*          забезпечення подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми;

*            психолого-педагогічний супровід процесу адаптації новоприбулих дітей.

*            поглиблено працювати над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвивати  творчу особистість;

Тому виходячи з аналізу освітньо-виховного процесу  за 2016-2017 навчальний рік,  педагогічний колектив дошкільного закладу на 2017-2018 навчальний рік ставить перед собою такі завдання.

 

Розділ ІІ. Завдання на 2017/2018 навчальний рік

 

1.Формувати здоров’язберігаючу компетентність дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності.

 

2.Розвивати у кожного педагога прагнення до самоосвіти, саморозвитку, підняття рівня педагогічної майстерності шляхом впровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій, досвідів роботи інших педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

     3.Продовження роботи з формування мовленнєвої

      компетенції  дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.

 

4.Продовжувати національно - патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини, формування основ трудового виховання з метою   створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.  

 

Нормативно-правова база:

-         Конституція України;

-         Конвенція ООН про права дитини;

-         Закони України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову»,

    «Про охорону дитинства»;

-         Положення про дошкільний навчальний заклад;

-         Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

-         Наказ МОН України № 772 від 17.06.2013 «Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів»

-         Наказ МОН України № 768 від 14.06.2013 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей, у тому числі, дітей з особливими потребами».

-         Лист Міністерства освіти № 1/9-322 від 13.06.2017 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

-         Лист Міністерства освіти № 1/9-452 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

-         Лист Міністерства освіти № 141/10-2574 від 25.07.2013 «Щодо фізичного оздоровлення та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах».

-         Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).// Київ

Комплексні освітні програми:

-          «Дитина в дошкільні роки». Програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.// Нова редакція 2015 року.

-         «Дитина». Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років// Нова редакція 2015 року.

-         «Українське дошкілля». Програма розвитку дитини дошкільного віку //Тернопіль. У редакції 2017 року.

-         «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (Калуська Л.В.).

-          «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (Калуська Л.В.).

-         «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А.М.).

-         «Я у Світі» (нова редакція 2014року), програма розвитку дитини дошкільного віку.

-         «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів – нове видання 2015р.

 

-         Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( авт.:  Сак Т. В.  та ін.).

 

 

  Парціальні освітні програми:

-         «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

-         «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років;

-         «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

-          «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

-          «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.).

-          «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

-            «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).

-         «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку.

-         «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (автори – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.).

-         Навчально-методичний посібник «Дитяча хореографія» А.Шевчук 2016р.

-         «Дитина у світі дорожнього руху», програма З. формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. О. Тимовський, І. Репік) - 2016р.

 

 Методичні посібники:

-         Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину 3 р.ж.//Київ, 2013р.

-         Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого дошкільного віку// Запоріжжя,  2011р.

-         Планування освітньо-виховної роботи з дітьми молодшого дошкільного віку  Тернопіль 2014р.

-         Планування освітньо-виховної роботи з дітьми середнього дошкільного віку  Тернопіль 2014р.

-         Планування освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку  Тернопіль 2014р.

-         Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі.// Запоріжжя

-         Навчально-методичний посібник «Соняшник»// Тернопіль, 2014р.

-         Освітній простір ДНЗ. // Запоріжжя, 2010р.

-         Психолого-педагогічний супровід освітнього простору в ДНЗ.//Запоріжжя, 2008р.

-         Економічна освіта дітей старшого дошкільного віку Запоріжжя 2006р.

-         Я – маленька людина //Запоріжжя, 2005 р.

-         Статеве виховання для дітей дошкільного віку // Запоріжжя, 2009 р.

-         Навчання розповідання з використанням наочності// Тернопіль, 2014р.

-         Система реалізації завдань екологічної освіти та виховання  дітей старшого дошкільного віку// Запоріжжя, 2012р.

-         Діяльність ДНЗ в режимі інноваційного розвитку// Тернопіль, 2014р.

Розділ ІІ. Методична робота з кадрами

  2.1. Підвищення педагогічної майстерності:

                                                 Семінари

Педагогічна лабораторія

«Використання нових педагогічних технологій для розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей»

І

Засідання 1.

1. Вправа «Асоціація»                                      2. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми. Доповідь.                                                   3. Організація мовленнєвого розвитку дітей. Вимоги програми «Дитина в дошкільні роки».

Робота в групах                                                        4. Вправа «Мовленнєві перлини».          5. Інтервізія                                                               6. Настільні ігри для розвитку мовлення. Презентація.

7. Нетрадиційні засоби розвитку мовлення дітей раннього віку.

 

 

 

січень, 2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

вихователь-методист

 

вихователь-методист

 

 

 

вихователі

 

 

                                            Інтерактивний семінар – тренінг

                УСПІШНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ В КОЛЕКТИВІ

ІІ

 1.Умови розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дитини та піклування про становлення її особистості.

3. Вплив новик педагогічних технологій на процес соціалізації

особистості.

4.Розвиток соціальної компетентності особистості в умовах

інноваційних освітніх змін.

5.Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок  соціалізації особистості

За проектом «Вчимося жити разом»

(психогімнастичні хвилинки, вправи –релаксації, пісочна терапія тощо.)

 

11.2017

 

 

 

 

 

завідувач

 

в\методист

 

 

вихователі

 

в\методист

вихователі

 

 

вихователі

 

Семінар - практикум

ІІІ

Засідання 1.

«Люби і знай свій рідний край»

Теоретична частина

1. Методика ознайомлення дітей з рідним краєм, містом. Повідомлення.

Практична частина 

1.Заняття :«Подорож мапою України»

2. Мультимедійна презентація «Моє місто в минулому і тепер»

Засідання 2.

«Ознайомлення дітей з родинними стосунками та сімейними традиціями в Україні»

Методичний турнір «Від роду до народу»

Засідання 3..

Тема «Ознайомлення дітей із символами України»

Панорама методичних знахідок

Засідання 4

Тема :«Побут українського народу»

Відкрите заняття «Мамина світлиця»

 

10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2017

 

 

 

 

Семінар «Інформаційно-комунікаційні технології                                                                                                                     як чинник підвищення якості дошкільної освіти»

 

ІV

1. «Світ інформатики» (розминка)

2. ІКТ – ефективний засіб підвищення якості дошкільної освіти. (інформація, електронна презентація)

3. «Я в житті дитячого садка» (створення електронної газети)

4. «Мої ноу-хау» (інтерактивна вправа)

5. Бюро педагогічних знахідок

 

 

01. 2018

в\методист

в\методист

 

 

педагоги

 

педагоги

 

Методичний міст ( за участю педагогів і батьків)

Тема: «Дошкільний заклад - захисник прав та інтересів дитини»

 

V

1. Охорона дитинства у світі та в Україні.

2. Права дитини в документах

3. «Суспільство та охорона дитинства»

4. Адвокатська контора: «Інклюзивна освіта»

 

 

 

09.

2017

в\методист

в\методист

 

 

педагоги

 

педагоги

 

           

 

2.3. Консультації

 

№ з\п

Зміст роботи

Термін

Відпові дальний

Відмітка про виконання

1

Адаптація дітей до умов ДНЗ

09.2017

в\методист

 

2

Безпека життєдіяльності дітей - важливий аспект навчально-виховного процесу в ДНЗ

10.2017

завідувач

 

3

Привчаємо дітей працювати

 

11.2017

в\методист

 

4

Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти.

12.2017

завідувач

 

5

Шляхи збереження соціального здоров я дошкільників

10.2017

в\методист

 

6

Розвиток творчих здібностей дітей шляхом використання казок і сендплея

03.2018

творча група

 

7

Мовленнєвий розвиток дітей засобами музичної діяльності

02.2018

музичний керівник

 

8

Виховання у дошкільників духовності і моральності

01.2018

завідувач

 

9

 

 

10

11

Використання природних факторів зміцнення здоров'я.

Організація загартування дошкільників влітку.

Арт- терапія технологія на заняттях з образотворчого мистецтва

Соціально-економічна освіта : новий подих

05.2018

 

 

04.2018

02.2018

сестра медична старша

 

в\методист

в\методист

 

 

 

12

Індивідуальні:

- з питань планування освітньо-виховної роботи з дітьми;

- з питань підготовки до педагогічних рад;

- з питань підготовки до методичних об’єднань;

- з питань організації роботи гуртків;

- з питань підготовки до розваг та свят;

- з питань підготовки колективних переглядів занять;

- з питань проведення занять та режимних моментів;

- за запитом педагогів.

 

протягом року

 

завідувач, в\методист,

 

 

Відкриті  покази

№ з\п

Зміст роботи

Термін

Відпові дальний

Відмітка про виконання

1

«Кольорова казка». Зростаємо здоровими

жовтень

Заскалета О.І.

 

2

«Я добрий господар своїм речам». Привчаємось працювати.

листопад

 

 

3

«Математичні заморочки»

(інтелектуальний марафон в групах 6-го року життя, логіко-математичний  розвиток з використанням ІКТ)

«Мамина світлиця» патріотичне виховання

листопад

 

 

  березень

Хлистова Л.О.

 

4

Розвага з ОБЖД

квітень

музичний керівник

 

5

«Весна квітами багата» - (сенсорний розвиток з дітьми раннього дошкільного віку)

квітень

Філіппова В.С..

 

6

«Скажімо «ні» негідним вчинкам

березень

Герич В.М.

 

7

«Маленькі умільці відтворюють обряди та традиції українського народу» ( з елементами народної праці)

березень

Сидорчик С.М.

 

8

«Доторкнись серденьком до природи»

березень

Литвиненко В.О..

 

9

«Пісочна казка» ( методика «Сендплей»)

січень

Тимофєєва А.А.

 

 

2.2. Удосконалення професійної творчості

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

 

 

 

 

Майстер-клас «Технологія створення мультимедійної презентації до заняття»

     Майстер-клас :  «Стежинкою     емоцій»

 

Жовтень

 

Січень

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

2.

Педагогічний ліцей:

1.     Впровадження інноваційних технологій  у педпроцес дошкільного закладу

2.     Тренінг: «Техніка мовлення. Робота над розвитком голосу».

3.     Проектна діяльність в ДНЗ.

Методичний діалог : обговорення  діагностичної картки участі педагогів у методичної роботі ДНЗ

 

Квітень

 

 

Червень

 

 

 

Травень

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

3.

Конкурс-огляд:

«Кращий куточок державної національної символіки»

Конкурс-огляд:

Готовності груп до нового навчального року «Країна дитячих мрій»

Конкурс: «Дерево мого роду»

Конкурс :«Криничка здоров я» 

(виготовлення нетрадиційного спортивного обладнання з природного матеріалу)

Благодійна акція «Ярмарок у нашої оселі»

Лютий

Вихователь-методист

 

 

План роботи творчої  групи з вивчення проблеми

«Соціалізація особистості дитини-дошкільника на основі взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу

Мета: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, специфіку  процесу    соціалізації  дітей дошкільного віку  розробка показників соціального розвитку вихованців різних вікових груп.

Склад групи: керівник  Камалова  Н.Д. завідувач ДНЗ; Члени групи: Тимофєєва А.А..– вихователь-методист; Білик Л.М... – музичний керівник;  Герич В.С.; Заскалета О.І.,Хлистова Л.О. – вихователі.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

 

 

Примітки

 

1.

Організаційне засідання. Розподіл обов’язків.

Затвердження плану роботи.

 

вересень

 

Керівник

 

2.

Створення «банку інформації» щодо соціалізації особистості дошкільників
 

 

жовтень

Творча група

 

3.

Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного  зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом

Рекомендації щодо створення умов

повноцінної соціалізації дітей

 

дошкільного віку

 

 

 

 

 

повноцінної соціалізації дітей дошкільного віку 

 

 

листопад

 

Творча група

 

4

Технологічні основи забезпечення соціалізації дітей дошкільного віку в процесі взаємодії ДНЗ та сім'ї 
 

 

впродовж року

 

Педагоги

 

5.

Розробка діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку дошкільників

 

березень

Творча група

 

7.

Діагностика роботи  педагогічного колективу  над проблемою

 

 

 

 

 

 

квітень

Творча група

 

8.

 

 

9.

 

10

Розробка і впровадження моделей розвиткові - ігрового середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності дітей

Звіт роботи творчої групи за ІІІ квартал

Окреслення пріоритетних завдань на наступний квартал, шляхи їх реалізації

 Рекомендації щодо створення умов повноцінної соціалізації дітей дошкільного віку 

 

травень

 

Керівник

 

 

Творча група

 

 

2.3. Самоосвіта

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітки

1.

З метою самоосвіти, придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок у відповідності з особистими потребами в професійному рості опрацювати:

·     методичні посібники, чинні комплексні  та парціальні програми які будуть використовуватися в роботі упродовж 2017-2018  навчального року;

·     періодичні видання і новинки педагогічної літератури, які надходять до скарбнички методичного кабінету;

·     ППД, який буде вивчатися та впроваджуватися у практику роботи дошкільного закладу;

·     Організувати взаємовідвідування

організованої діяльності, яку проводять педагоги.

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі

Вихователь-

методист

 

 

№ з\п

         ПІБ педагога

                             Напрямок роботи

1

Герич Вікторія Миколаївна

Вчимося  жити разом

2

Білик Людмила Миколаївна

Розвиток музичних здібностей дітей засобами музичних інструментів

3

Фомкина Ольга Степанівна

Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

4

Желізна Ганна Григорівна

Адаптація дітей раннього віку

5

Тимофєєва Анжела Анатоліївна

Інноваційні технології в навчально-виховному процесі

6

Хлистова Лариса Олексіївна

Патріотичне виховання. Петриківська розпис

7

Заскалета Оксана Ігорівна

Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому садку

8

Литвиненко Віра Олександрівна

Дитина і природа

9

Філіппова Вікторія Станіславівна

Пальчикова гра - як один із засобів розвитку дрібної моторики рук

           

 

2.4. Педради, семінари

№ з\п

Зміст роботи

Термін

Відпові дальний

Відмітка про виконання

Педради

І

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу

на 2017\2018 н.р.

Педагогічний консиліум

 

1. Про підсумки літньої оздоровчої кампанії (доповідь).

2. Про основні напрямки роботи педколективу на 2017/2018 навчальний рік. Обговорення та затвердження плану роботи на 2017/2018 навчальний рік.

3. Про визначення та затвердження видів і форм планування освітнього процесу в дошкільному закладі та програм, за якими буде працювати заклад.

4. Про знайомство з планом атестації та курсової перепідготовки педагогів на 2017/2018н.р. (інформація).

5.  Про оптимізацію процесу соціальної адаптації  дітей до умов дошкільного закладу (диспут).

6. Про готовність педагогічного колективу до нового навчального року.

7. Рівень згуртованості педагогічного колективу (анкетування).

8. Вчимося творчо взаємодіяти (майстер-клас).

 

 

 

30.08.

2017

 

 

 

 

 

сестра мед. старша

 

завідувач

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

завідувач

 

 

голова ПК

 

творча

група

 

ІІ

Головний пріоритет –

здорова дитина

Методична панорама

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про вправу «Коло здоров’я» (налаштування).

3. Про реалізацію принципу оздоровчої спрямованості освітнього процесу в ДНЗ.  Нетрадиційні методики оздоровлення  (банк ідей).

4. Про системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками (довідка).

5. Про створення карток маршрутів на «тренувальних доріжках» (практикум).

6. Про впровадження ефективних здоров’язбержувальних технологій у роботу з дітьми (проблема по колу).

7. Про використання кольорових казок у роботі з дошкільниками.. (презентація).

8. Про особливості організації фізкультурних занять на свіжому повітрі за Програмою «Дитина в дошкільні роки» (методичні рекомендації).

9. Нестандартне фізкультурне обладнання (виставка).

 

 

 

 

12.

2017

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

в\методист

 

 

завідувач

 

вихователі

 

творча група

вихователі

 

 

в\методист

 

 

педагоги 

 

 

ІІІ

Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини

Методичний ринг

 

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Вправа «Асоціація імені» (налаштування).

3. Стан роботи з трудової діяльності дітей в ДНЗ (довідка).

4. Праця – ефективний засіб формування предметно-практичної компетенції дошкільників (методичний ринг).

5. Планування роботи з трудового виховання в старших групах (самоаналіз).

6. Особливості організації дитячої праці (методичні рекомендації).

7. Освітній проект «Виховуємо працелюбність» (робота в групах).

8. «Працьовиті дошкільнята». Організація різних видів дитячої праці з дошкільниками (фото звіт).

 

 

02.

2018

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

в\методист

 

 

вихователі ст. груп

 

в\методист

 

вихователі

 

вихователі

 

ІV

Підсумки освітньо-виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік

Творчий звіт

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Формування виразності мови у дошкільників через ігрову діяльність.

3. Розвиток мовлення та мовного спілкування дітей дошкільного віку.

4. Аналіз стану роботи з мовленнєвого розвитку у групах дошкільного віку                5. Аналіз результатів освітньо-виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік. Результативність роботи педагогів (звіти, рейтингові таблиці).                                                 6. Організація роботи під час літнього оздоровчого періоду (рекомендації).                   7. Перспективи на новий навчальний рік. Вправа «Моя мета» (конструкторське бюро)                                                                          8. Вихователь – людина двох професій: педагог та актор (тренінг).                                                             9. «Педагогічна веселка» (Презентація дидактичних, розвивальних  ігор, посібників спрямованих на  розвиток мовленнєвої активності дітей).

 

28.05.

2018

 

 

 

 

завідувач

 

в\методист

 

вихователі

 

завідувач

 

завідувач

 

 

 

завідувач

 

в\методист вихователі

 

в\методист

педагоги

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Перспективний план атестації  педагогічних кадрів

КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 339» ДМР 

 

№ з.п

 

ПІБ

 

Посада

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

1

Камалова Наталія Далгатівна

Завідувач

 

+

 

 

 

 

+

 

 

2

Тимофєєва Анжела Анатоліївна

Методист

 

 

+

 

 

 

 

+

3

Білик Людмила Миколаївна

Муз.

Керівник

+

 

 

 

 

+

 

 

4

Сидорчик Світлана Миколаївна

Вихователь

 

 

 

 

 

+

 

 

 

5

Герич

 Вікторія Миколаївна

Вихователь

 

 

 

+

 

 

 

 

+

6

Філіппова Вікторія Станіславівна

Вихователь

 

 

 

+

 

 

 

 

+

7

Литвиненко Віра Олександрівна

Вихователь

 

+

 

 

 

 

+

 

 

8

Хлистова Лариса Олексіївна

Вихователь

 

 

+

 

 

 

 

+

 

9

Заскалета Оксана

 Ігорівна

Вихователь

 

 

 

 

 

+

 

 

 

10

Желізна Ганна Григорівна

Вихователь

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

2.5.Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників                                                                         

 

1

Направити на курси підвищення кваліфікації при ДОІППО: вихователя  Сидорчик С.М.

за планом метод. центру

завідувач

 

2

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

1 раз на квартал

завідувач, в\методист

 

3

З метою забезпечення безперервності підвищення кваліфікації педагогів зобов’язати їх відвідувати методичні об’єднання та творчі майстерні району та міста.

протягом року

завідувач, в\методист

 

4

З метою якісного підвищення професійного рівня видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення чергової атестації.

09.2017

завідувач

 

5

Оформити стенд з питань атестації педагогічних працівників.

09.2017

в\методист

 

6

Атестувати: вихователів 

03.2018

атестаційна комісія

 

7

Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації.

до 15.03. 2018

атестаційна комісія

 

 

 

 

2.6.         Діагностика, моніторингові дослідження

з/п

Вид дослідження

Термін

Відповідальні

Примітки

1.

Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками середнього віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» у редакції  2016р.. щодо розділу програми «Образотворча діяльність».

 

Березень-травень

 

Вихователь-методист

 

2.

Провести моніторингове дослідження в усіх вікових групах шляхом вивчення документації педагогів щодо роботи за розділом програми «Логіко-математичний розвиток».

 

Листопад-січень

 

Вихователь-методист

 

3.

Діагностика педагогічної майстерності педпрацівників ДНЗ.

2р\рік

 

методист

 

 

4.

Педагогічна діагностика рівнів розвитку дітей, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти.

2р\рік

 

завідувач методист

вихователі

 

5.

Діагностика фізичного розвитку дітей.

2р\рік

інстр.  з ф-ри

 

6.

Діагностика музичного розвитку дітей.

2р\рік

музкерівники

 

7.

Моніторинг предметно-розвивального середовища в ДНЗ.

1-2 р\рік

завідувач методист

 

8.

Моніторинг організації освітнього процесу в ДНЗ (за результатами опитування та анкетування вихователів, батьків).

за потребою

завідувач методист

 

9.

Моніторинг оцінювання якості надання дошкільникам освітніх послуг, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти, програми ДНЗ.

2-3 р\рік

завідувач методист

 

             

 

 

Розділ ІІІ Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

    №

п/п

Напрямки контролю та його зміст

Вид контролю

Форма підведення підсумків

Термін

проведення

Відповідаль-ний

Примі

1

Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належного стану організації життєдіяльності дітей.

Підсумковий

Довідка,

акт готовності ДНЗ до

н.р.

09

Завідувач методист

медсестра

 

2

 Організація життєдіяльності дітей протягом дня у різних групах відповідно до вимог програми «Дитина в дошкільні роки»

Вибірковий

інформація,

до наради

09.2017

04.201812.2017

Завідувач методист

медсестра

 

3

 

 Організація харчування дітей в групах

 

Вибірковий

 

до наради

протягом року

 

ЗавДНЗ методистмедсестра

 

4

Робота педагогів щодо охорони життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу.

 

Вибірковий

до наради.

10.201702.201805.2018

ЗавДНЗ методист

медсестра

 

5

Стан захворюваності вихованців.

Порівняльний

інформ. до наради

 

1 р/квартал

завідувач

мед. сестра

 

 

6

Дотримання санітарно-гігієнічних умов при проведенні фізкультурних занять

Попереджувальний

до наради

Вересень, квітень

 

завідувач

методист

мед. сестра

 

7

Вивчення стану роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок дітей раннього та молодшого дошкільного віку

Порівняльним

до наради

10.2017

02.2018

05.2018

 

завідувач

мед. сестра

методист

 

8

Аналіз стану психологічної комфортності перебування дітей  5-го та 6-го року життя  у групі.

Порівняльним

до наради

 

 

 

10.2017

04.2018

завідувач

мед. сестра

методист

 

9

Стан ведення ділової документації, номенклатури справ.

Оперативний

до наради

щомісячно

 

завідувач

методист

 

10

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

Оперативний

до наради

щомісячно

 

 

завідувач

методист

 

11

Створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових майданчиків

Оперативний

до педради

2р\рік

 

завідувач

методист

 

12

Стан роботи щодо системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками

тематичний

До педради

11.2017

 

завідувач

мед. сестра

 

13

Готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

Оперативний

до наради

 

щомісячно

завідувач

мед. сестра

 

14

Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму дня

вибірковий

до наради

щомісячно

 

завідувач

мед. сестра

методист

 

15

Результативність роботи педагогів щодо формування основних компетенцій дітей дошкільного віку відповідно до вимог Програми

порівняльний

до педради

Січень

травень

 

завідувач

методист

 

16

Проведення загартовувальних заходів. Ранкової гімнастики

Тематичний

До педради

1 раз на міс.

завідувач

методист

 

17

Стан роботи з трудової діяльності дітей в ДНЗ

.

Тематичний

до педради

01.2018

 

завідувач

методист

 

18

Використання  різноманітних форм педагогічного просвітництва батьків.

Вибірковий

інформація

до відома

01.201805.2018

 

завідувач

методист

 

 

19

Робота педагогів щодо формування в дітей основ національної культури, дієвість національних куточків

тематичний

До педгодини

02.2018

 

методист

завідувач

 

20

Система роботи вихователів з питань соціально-правового захисту

Оперативний

До наради

05.2018

 

завідувач

методист

 

 

21

Організація сучасного освітнього середовища в групах дошкільного навчального закладу.

Тематичний

До педради

08.2018

 

завідувач

методист

 

 

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1

Спільне проведення педагогічної ради.

вересень

Завідувач, вихователь-методист

 

2

Спільне проведення консультації для педагогів щодо готовності  дітей до школи.

 

 

квітень

Завідувач, вихователь-методист

 

3

Запросити вчителів початкової школи, які будуть здійснювати набір дітей до нового 2018-2019 н.р. до групових батьківських зборів в старших групах.

 

 

лютий

Завідувач, вихователь-методист

 

4

Запросити вчителя початкових класів в старші групи на заняття з грамоти та математики.

березень

Завідувач, вихователь-методист

 

Взаємодія закладу з установами та організаціями

5

Запросити до дошкільного закладу працівників пожежної частини для проведення з дітьми бесіди про пожежну безпеку.

 

червень

Завідувач, вихователь-методист

 

6

Запросити до дошкільного закладу працівників патрульної поліції для проведення з дітьми бесіди про безпеку дорожнього руху.

 

травень

Завідувач, вихователь-методист

 

6

Запланована  екскурсія  зі старшою групою до дитячої бібліотеці

вересень

Завідувач, вихователь-методист, батьки

 

             

 

4.2. Робота з батьками

№з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1

З метою вивчення досвіду родинного виховання  провести анкетування з батьками всіх вікових груп.

вересень

Вихователь-методист,

 

2

Провести педагогічні бесіди за темами:

-         Моральна поведінка в сім`ї;

-         Адаптація дитини до дошкільного закладу;

-         Готовність дитини до школи.

 

 

 

грудень

вересень

квітень

 

 

вихователь-методист

 

3

Консультації  за темами:

-         Безпека життєдіяльності дітей;

-         Головні завдання дорослих у становленні дитячої особистості;

-         Соціалізація дитини в родині.

Протягом року

Листопад

квітень

 

 Вихователі, вихователь-методист, психолог

 

4

День відкритих дверей.

квітень

Вихователь-методист

 

5

Виставка саморобок  вироблених дітьми з батьками на ярмарок:

-         «Український ярмарок»

-         «Новорічні прикраси»

-         «Масляна»

 

Жовтень

Грудень

лютий

 

Вихователь-методист, вихователі

 

6

Засідання батьківського комітету закладу.

1р./2 міс.

Завідувач

 

 

Групові батьківські збори

 

Зміст роботи

Термін

Відпові дальні

Відмітка про виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Ранній вік

Психоемоційний комфорт для дитини раннього віку в сім’ї та дитячому садку.

Організація життєдіяльності дітей раннього віку в ДНЗ.

Сучасні підходи до створення розвивального середовища. Санітарно-гігієнічні вимоги до дитячих іграшок.

Анкетування батьків. «Давайте знайомитеся!»

Вибори батьківського комі­тету.

вересень

2017 р.

 

в\методист

 

вихователі

 

вихователі

 

вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 Значення раннього віку для розвитку майбутньої особистості. Вправи на розвиток дрібної моторики.

 Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного виховання.

Граємо з малечою. Практикум з батьками.

грудень

2017 р.

 

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

 

1

 

2

 

 

 

3

 

4

Виховання самостійності як запоруки життєвої компетентності.

Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

Звіт про роботу батьківського комітету.

 

травень

2018 р.

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

голова БК

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

Молодший дошкільний вік

(4-ий рік життя)

Психологічний портрет дитини четвертого року життя.

Організація життєдіяльності дітей четвертого року життя в ДНЗ.

Дитина має бути здоровою. Розвиток рухової активності в домашніх умовах

Вибори батьківського комітету.

вересень

2017 р.

 

 

в\методист

 

вихователі

 

в\методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

Чи знаю я свою дитину? Психолого-педагогічні ситуації.

Звідки береться неслухняність.

Заняття з участю батьків «Зустріч з Феєю Любові»

грудень

2017 р.

вихователі

 

вихователі

вихователі

 

1

 

 

 2

 

 

3

 

4

Розвиток мовлення дошкільників в іграх – запорука мовленнєвої компетентності.

Як виховати любов до книжки?

Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

Звіт про роботу батьківського комітету.

травень

2018 р.

 

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

 

голова БК

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

Середній дошкільний вік

(5-ий рік життя)

Психологічний портрет дитини п’ятого року життя.

Організація життєдіяльності дітей п’ятого року життя в ДНЗ.

Допитливість – ознака креативності. Як виховувати чомусиків?

Вибори батьківського комі­тету.

 

вересень

 

вересень

2017 р.

 

 

практичний психолог

 

вихователі

 

вихователі

 

 

1

 

2

 

3

Сімейні традиції як складова психологічного здоров¢я родини.

Чим зайняти дитину під час прогулянки на природі?

 «Скарбничка творчості» – художньо-естетична діяльність дошкільнят

грудень

2017р.

вихователь-методист

 

вихователі

 

вихователі

 

1

2

3

 

 

4

 

5

 Коли дитина готова до школи?

Гіперактивна дитина. Добре чи погано?

Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

Звіт про роботу батьківського комітету.

 

травень

2018р.

 

 

вихователі

в\методист

вихователі

 

 

вихователі

 

голова БК

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

Старший дошкільний вік

Психологічний портрет дитини шостого (сьомого) року життя.

Організація життєдіяльності дітей шостого (сьомого) року життя в ДНЗ.

«Чи потрібні вашій дитині права?». Законодавче забезпечення прав дитини в Україні.

Вибори батьківського комі­тету

вересень

2017 р.

 

в\методист

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

1

 

2

 

3

 

 

 Здоровий спосіб життя: міф чи реальність?

Загартування дітей вдома. Аукціон ідей сімейної педагогіки.

 «Майстер-клас у лабораторії «Пізнайко». Пізнавальна діяльність дошкільнят.

грудень

2017 р.

вихователі

 

вихователі

 

вихователі

 

вихователі

 

1

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

6

 

«Дитина зустрічається зі школою». Візитна картка шкіл.

Як подолати батьківські страхи перед школою.

Десять речей, які мають  зробити батьки першокласника 1 вересня. Рекомендації.

Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

Звіт про роботу батьківського комітету.

 

 

 

травень 2018 р.

 

 

 

 

вчитель почат.класів

в\методист

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

голова БК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації для батьків

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

Дитина в колективі однолітків.

жовтень,

2017

в\методист

 

2

Любов до книги плекаємо змалку.

грудень,

2017

в\методист

 

3

Соціальна захищеність дітей в ДНЗ

квітень,

2018

завідувач

 

4

Консультації за запитом батьків

протягом

 року

в\методист,

психолог

 

 

Робота з батьками,

діти яких не відвідують дошкільний заклад

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Ознайомлення з програмою «Впевнений старт». Надання рекомендацій щодо її використання в домашніх умовах

жовтень

2017 р.

в\методист

 

2

Готовність сім’ї та дитини до школи. Ділова гра

лютий

2018 р.

 

в\методист

 

 

Дні відчинених дверей

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

«Як людей полюбиш – пошануєш, силу для добра в душі відчуєш».

жовтень

2017 р.

творча група

 

 

 

2

День відчинених дверей за темою «День сім’ї: Родинний вогник любові».

лютий,

2018 р.

творча група

 

 

3

«Святкові пригоди в ДНЗ №339»

травень,

2018 р.

творча група

 

 

4

Запрошувати батьків на всі свята, розваги, дні здоров’я,  тематичні тижні, які проводяться у ДНЗ

 

згідно плану

творча група

 

 

 

 

 

Тематичні виставки,

 конкурси робіт батьків та дітей

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові дальний

Відмітка про виконання

Тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей

 

1

Фотовиставка «Щасливі разом» - літній відпочинок

вересень

 

вихователі

 

 

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Літо 2017 – разом з батьками»

 

2

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Барвисті кольори королеви Осені»

жовтень

вихователі

 

3

Конкурс  поробок за темою  

«Городні фантазії»

жовтень

творча група

 

 

4

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Новий рік чарує всіх, розсипає щедрий сміх»

грудень

вихователі

 

5

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Щастя нашої родини»

березень

вихователі

 

6

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Про що нам розкажуть весняні пейзажі»

квітень

вихователі

 

7

«Безпечний дивосвіт»

Фотовиставка «Наші випускники»

травень

вихователі

 

План роботи батьківського комітету

№ з.п.

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Ознайомлення з планом роботи ДНЗ та завдання на рік

вересень

завідувач

2

Робота з дітьми, не охопленими дошкільною освітою 

жовтень

завідувач

3

Розподіл обов’язків між членами батьківського комітету  

листопад

батьківський комітет

4

Робота батьківського комітету в дні новорічних свят та канікул

грудень

батьківський комітет

5

Безпека життєдіяльності дітей в умовах дошкільного закладу

січень

завідувач,

методист

6

Стан харчування в ДНЗ

лютий

медсестра,

завгосп

7

Робота щодо оздоровлення дошкільників

березень

медсестра

8

Звіт щодо підготовки дітей до школи

квітень

завідувач

9

Про підготовку проведення ремонтних робіт

травень

завгосп

10

Робота з дітьми у напрямку «Ми зі спортом дружимо!»

червень

муз.керівник

11

Звіт завідувача ДНЗ про роботу у навчальному році

серпень

завідувач

 

Засідання батьківського комітету

 

1.

Про проведення  літнього оздоровлення дітей (підсумки)

 

вересень

Завідувач

Голова бать.ком

 

 

2.

Розподіл  обов'язків між членами комітету

 

жовтень

Завідувач

Голова бать.ком

 

 

3.

Завдання, які  стоять перед батьківським  комітетом,  по виконанню річного плану

 

листопад

Завідувач

Голова бать.ком

 

 

4.

Організація харчування дітей

 

грудень

Завідувач

Голова бать.ком

 

 

5.

Оновлення матеріальної бази

 

січень

Завідувач

Голова бать.ком.

 

 

6.

Робота педагогічної комісії в дні свят

 

лютий

Завідувач

Голова бать.ком

 

 

7.

Робота   адміністрації   ДНЗ   щодо

безпеки життєдіяльності дітей

березень

Завідувач

Голова бать.ком

 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія КЗО «ДНЗ №339» із НВК №137

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповіда-льні

Відмітка про виконання

1.

З метою залучення батьків до педагогічного процесу:

- проводити музичні та спортивні розваги із сім’ями вихованців;

- проводити батьківські збори, консультування батьків

 

 

1 р. на квартал

упродовж року

 

музичний керівник,

педагоги ДНЗ та НВК

 

 

план розваг

план зборів

2.

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі дошкільного закладу та початкової школи:

- скласти та обговорити спільний план заходів;

- створити інформаційно-педагогічну бібліотеку, вихователів із посібників щодо підготовки дітей до школи;

- організувати колективні перегляди для вихователів ДНЗ і вчителів початкової школи за проблемами:

а) використання нових педтехнологій у роботі з дітьми;

б) правова освіта дітей дошкільного віку;

- провести відкриті уроки з математики, читання, української мови у школі  (1 клас);

- залучити вчителів до участі в проведенні контрольних занять у старших групах за ІІ півріччя;

- провести тестування дітей за рівнем готовності до школи, скласти рекомендації батькам;

-  запросити представників школи для зустрічі з батьками

 

вересень 2017 р.

 

упродовж року

упродовж року

 

упродовж року

 

 

жовтень 2017 р.

 

квітень 2018 р.

 

 

 

 

 

завідувач в\методист в\методист

 

 

в\методист вихователі груп № 3

 

завуч, вчителі

 

Вихователі, вчителі

 

 

вчителі, психолог, вихователі

педагоги

 

 

 

 

план заходів бібліотека, тематична папка

графік взаємовідвідування

 

графік взаємовід-відування

 

графік взаємовід-відування

 

 

тести, результати тестування

списки

 3.

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі:

- знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

- використовувати в освітній роботі читання творів про школу;

- організувати виставку дитячих малюнків на тему «Якою я бачу свою школу»

 

 

упродовж року

упродовж року

 

квітень-травень

    

 

вихователі

 

вихователі

 

вихователі

 

 

 

добірка творів

система занять

 

виставка

4.

Організувати спільні заходи ДНЗ зі школою:

- урочисте святкування початку навчального року (участь у шкільній лінійці);

- організувати та провести екскурсію до шкільної бібліотеки, стадіону, спортзалу;

- організувати та провести спільні спортивні розваги;

- прилучати учнів до шефської допомоги ДНЗ;

- організувати спільні виставки дитячих малюнків, виробів;

- проводити спільну підготовку до новорічних та різдвяних свят (костюми, атрибути);

- організувати участь дітей старших груп у заходах школи: «Свято Букваря», «Останній дзвоник»;

- організувати спільні розваги (ляльковий театр, концерт, дозвілля, вікторини і т. д.)

- проведення тренінгу для вихователів та вчителів початкових класів за темою:          «Ігрові форми роботи з дітьми на заняттях і на уроках в школі»

 

вересень

 

 

листопад, квітень

упродовж року

постійно

 

упродовж року

грудень

 

упродож року

 

упродовж року

 

 

листопад 2017

 

вихователі вчителі

 

вихователі старших груп

адміністрація школи і ДНЗ адміністрація школи і ДНЗ

вихователі, вчителі

в\методист, завуч, вихователі

адміністрація школи і ДНЗ

в\методист завуч, вих-лі, вчителі

директор школи, завідувач ДНЗ

 

 

план екскурсій

 

план екскурсій

план розваг

графік

 

 

виставки

 

графік

 

план заходів

 

план розваг

 

план проведен-ня тренінгу

 

5.1. Організаційно-методична робота

 з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові

дальний

Відмітка

про виконання

1

Оновити картотеку педагогічних кадрів.

вересень

2017 р.

в\методист

 

2

Впорядкувати документацію згідно номенклатурі справ.

серпень

2017 р.

в\методист

 

3

Поновити сайт дошкільного закладу.

вересень 2017 р.

в\методист

 

4

Оновити картотеку журнальних статей та періодичних видань.

січень

2018 р.

в\методист

 

5

Поповнити методичний кабінет науковою, методичною, дитячою літературою, наочними посібника ми, методичними розробками, конспектами занять.

протягом року

завідувач,

в\методист

 

6

Організувати гурткову роботу за запитом батьків та інтересами і хистом  дітей ДНЗ

жовтень

2017 р.

в\методист

 

7

Оновити  інформаційний стенд «Методичний вісник»

щомісяця

в\методист

 

8

Проводити виставки новинок  науково-методичної, періодичної літератури.

щомісяця

в\методист

 

9

Брати активну участь у методич- них об’єднаннях, семінарах, виставках, педагогічних ярмарках, конференціях, конкурсах та інших районних та міських заходах.

протягом року

завідувач,

в\методист

 

10

Здійснювати  контроль  і  керівництво  навчально-виховного  процесу  відповідно  до   річного  плану.

протягом року

в\методист

 

11

Узагальнювати результати перевірок навчально-виховної роботи з дітьми.

протягом року

в\методист

 

12

Підготувати матеріали з досвіду роботи педагогів до районної виставки-презентацій педагогічних ідей та технологій.

січень

2018 р.

в\методист

 

13

Організувати роботу педагогічних  працівників щодо вивчення змісту чинних програм та особливостей організації життєдіяльності дітей за рекомендованими програмами.

протягом року

в\методист

 

14

Організувати роботу творчої групи

вересень-квітень

в\методист

 

15

Організувати та провести конкурси:

«Гілочки здоров’я» − нестандарт тне фізкультурне обладнання;

«Працьовиті рученята» − конспект з організації трудової діяльності дітей в різних вікових групах.

 

 

листопад2017

 

лютий

2018

завідувач,

в\методист

 

16

Організовувати проведення тематичних тижнів в ДНЗ:

- Тиждень безпеки;

- Тиждень Матері;

та тематичних днів:

-         День знань,

-         День перемоги,

-         День української мови.

 

 

квітень,

травень

 

вересень,

травень,

листопад

 

 

17

Організовувати виставки дитячих робіт «Світ, в якому Я живу»

протягом року

в\методист

 

18

Провести діагностику з фізичної підготовленості дітей дошкільного віку

вересень, травень

в\методист

 

19

Провести дитячий  музичний конкурс «Я маленька зірочка» з метою виявлення та підтримки юних обдарувань-вихованців.

квітень,

2018 р.

музичні керівники

 

20

Здійснювати наступність у роботі ДНЗ та школи №137.

протягом року

в\методист

 

21

Провести анкетування педагогів самооцінювання знань з організації різних видів діяльності дошкільників з метою надання індивідуальної методичної допомоги.

вересень

2017 р.

завідувач,

в\методист

 

22

Організувати передплату на періодичні видання.

грудень, червень

завідувач

 

23

Скласти  проект річного плану на 2018/2019навчальний рік.

квітень-травень

2018 р.

в\методист

 

 

Розділ VІ. Адміністративно-господарська діяльність

6.1. План адміністративно-господарчої роботи

Зміст роботи

Термін

Відпові дальні

Відмітка про виконання

1

Здійснити комплектування дошкільного закладу педагогічним та технічним персоналом на 2017/2018 навчальний рік.

серпень

2017 р.

завідувач

 

2

Здійснювати постійний контроль і керівництво за роботою працівників усіх категорій:

- за роботою харчоблоку;

- за роботою комірника, завгоспа;

- за виконанням службових обов’язків обслуговуючого персоналу;

- за виконанням роботи медичних працівників;

- за виконанням оздоровчої роботи з дітьми.

 

протягом року

завідувач

 

3

Регулярно проводити інструктажі з працівниками щодо дотримання техніки безпеки.

за графіком,

за потребою

завідувач, завгосп,

вихователь-методист

 

4

Проводити інвентаризацію всіх товарно-матеріальних цінностей.

за графіком

УОА

завгосп,

в\методист

 

5

Перевіряти виконання внутрішнього трудового розпорядку з персоналом ДНЗ.

протягом року

завідувач

 

6

Скласти  звіт за формою 85-К

грудень

2017 р.

завідувач

 

7

Своєчасно надавати звітну документацію в управління освіти Департаменту гуманітарної політики

протягом року

завідувач,

ст. медсестра,

завгосп

 

8

Скласти акт-дозвіл готовності ДНЗ до нового навчального року

серпень

завідувач

 

9

Забезпечити своєчасне проходження медичного обстеження персоналом ДНЗ.

вересень,

березень

ст.

медсестра

 

10

Підготувати дошкільний заклад до зимового пе­ріоду: утеплити вікна та двері  в приміщенні ДНЗ; заготовити пісочно-сольову суміш для посипання доріжок; перевірити систему опалення у підвалі; придбати інвентар для прибирання снігу;  тощо

серпень,

вересень,

жовтень,

2017 р.

завідувач,

завгосп

 

11

Взяти участь у двомісячнику по благоустрою території закладу.

квітень-травень

завідувач,

завгосп

 

12

Провести поточний ремонт приміщень закладу.

червень-серпень

завідувач,

завгосп

 

13

Урізноманітнювати розвивальне ігрове середовище в групах

протягом року

голова БК

 

14

Забезпечити в достатній кількості групи та обслуговуючі служби миючими та дезінфікуючими засобами, посудом, білизною, ел.лампами, спецодягом тощо.

протягом року

голова БК,

завгосп

 

15

Завести пісок до ДНЗ

квітень,

вересень

голова БК,

завгосп

 

16

Придбати рушники по 2 комплекту на кожну групу, подушки, ковдри 

протягом

року

голова БК,

вихователі

 

17

Придбати постільну білизну до трьох комплектів на кожну групу

протягом року

голова БК,

вихователі

 

18

Підготувати різноманітне обладнання до літнього оздоровчого періоду

травень 2017 р.

голова БК

 

19

Замінювати дитячі меблі на сучасні

протягом року

голова БК

 

20

Провести поточний ремонт санвузлів гр..№1,6,4, ганків,  огорож, асфальтового покриття

протягом року

 

завідувач

 

20

Провести капітальний ремонт системи опалення, пральні.

У разі фінансування

 

завідувач

 

 

 

6.2. Виробничі наради

№ з\п

Зміст роботи

Термін

Відпові дальний

Відмітка про виконання

1

1. Про готовність ДНЗ до нового навчального року.

2. Про підсумки літнього оздоровчого періоду.

3. Про технічний стан ДНЗ. Підготовка до осінньо-зимового періоду.

4. Про затвердження графіків роботи усіх служб на 2017/2018 н.р.

вересень 2017р.

 

завідувач

вихователь-методист

завгосп

 

2

1. Про організацію харчування дітей в дошкільному закладі. Виконання натуральних норм.

2. Про організацію роботи цивільного захисту (ЦО) у ДНЗ у 2018 році.

 3. Про стан травматизму в ДНЗ.

 4. Про затвердження графіка щорічних  відпусток працівників на 2018 р.

  січень

2018р.

завідувач

ст. медсестра

 

в\методист, нач.штабу ЦЗ

Голова ПК

 

 

1. Про стан захворюваності та лікувально-оздоровчої роботи в ДНЗ. Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

2. Про підготовку дошкільного закладу до роботи в літній період.

3. Про соціальний захист дітей пільгового контингенту.

4. Про організацію роботи щодо обліку дітей мікрорайону від 0 до 6 років.

травень 2018р.

завідувач,

ст. медсестра,

лікар,

в\методист,

завгосп

 

 

 

6.3. Загальні збори колективу

 

№ з\п

Зміст роботи

Термін

Відпові дальний

Відмітка про виконання

І

Про результати навчально-виховної, медичної та адміністративно-господарської роботи за 2017/2018 н.р.

Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ.

Про визначення напрямків соціально-економічного розвитку закладу.

вересень 2017р.

завідувач

 

 

голова ПК

 

 

завгосп

 

ІІ

Про звітування завідувача за 2017/2018 н.р. про свою діяльність перед учасниками навчально-виховного процесу.

Про організацію літнього оздоровчого періоду.

Про затвердження основних напрямів удосконалення і розвитку ДНЗ.

червень

2018р.

 

завідувач

 

 

ст. м/с,

в\методист

завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Додатки                      Додаток 1

 

Медико-профілактичні заходи ДНЗ № 339

 

№ з.п.

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Організаційна робота

1

Скласти та затвердити план-графік роботи старшої медсестри

 

старша медсестра

 

2

Прийом дітей-новачків до ДНЗ

 

старша медсестра

 

3

Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою

 

старша медсестра

 

4

Участь у педрадах, нарадах за участю завідувача, на які виносяться питання фізичного виховання та зміцнення здоров’я дітей

 

старша медсестра, вихователі

 

5

Аналіз стану захворюваності з медичним і педагогічним персоналом ДНЗ

 

старша медсестра, вихователі

 

6

Участь у батьківських зборах

 

старша медсестра

 

7

Узагальнення результатів роботи щодо харчування і розглядання їх на нарадах

 

старша медсестра,

завідувач

 

8

Участь у роботі з батьками дітей з питання організації харчування у домашніх умовах

 

старша медсестра, вихователі

 

9

Проведення подачі заявок на медикаменти, придбання медикаментів та списання їх за нормами

 

старша медсестра

 

ІІ. Лікувально-профілактична робота

1

Проведення антропометричних вимірювань дітей:

-від 2 до 3 років; -від 3 до 6 років

 

старша медсестра, вихователі

 

2

Організація поглибленого медогляду дітей 3-6 років лікарями-спеціалістами

 

старша медсестра

 

3

Надання медичної допомоги дітям, які  захворіли, забезпечення їхньої ізоляції до приходу  батьків

 

старша медсестра, вихователі

 

4

Обстеження дітей та співробітників на  ентеробіоз та гельмінтоз

 

старша медсестра

 

5

Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання

 

старша медсестра

 

6

Складання та затвердження плану оздоровлення дітей диспансерної групи

 

старша медсестра

 

7

Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей, виконання режиму дня

 

старша медсестра, вихователі

 

8

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів

 

старша медсестра

 

9

Участь у складанні перспективного та щоденного меню

 

старша медсестра

 

10

Забезпечення вхідного контролю якості продуктів

 

старша медсестра

 

11

Перевірка якості приготованої їжі та ведення за формою бракеражного журналу

 

старша медсестра

 

12

Підрахунок калорійності раціону

 

старша медсестра

 

13

Проведення С-вітамінізації

 

старша медсестра

 

14

Контроль за закладкою продуктів до котла

 

старша медсестра

 

15

Контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються

 

старша медсестра

 

16

Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу

 

старша медсестра, вихователі

 

17

Забезпечення медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами

 

старша медсестра

 

18

Організація та проведення долі кування дітей

 

старша медсестра

 

ІІІ. Оздоровча робота

1

Розробка раціонального режиму для всіх вікових груп на:

- навчальний рік

літній період

 

старша медсестра

 

2

Розробка комплексів загартовуючи процедур з урахуванням водного фактору

 

старша медсестра, вихователі

 

3

Контроль з проведенням поточних та генеральних прибирань з розподілом обов’язків серед технічного персоналу

 

старша медсестра

 

4

Контроль за виконанням правил миття посуду (дезінфекції) в групах

 

старша медсестра, вихователі

 

5

Контроль за дотриманням вимог під час карантину

 

старша медсестра

 

6

Проведення санмінімумів із працівниками ДНЗ

 

старша медсестра

 

ІV. Санітарно-просвітницька робота

1

Проведення співбесід із батьками та співробітниками з підвищення санітарно-гігієнічних знань

 

старша медсестра

 

2

Проведення бесід і консультацій з батьками з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму

 

старша медсестра, вихователі

 

3

Проведення індивідуальних бесід з батьками про стан здоров’я дітей

 

старша медсестра, вихователі

 

4

Випуск «Санбюлетеню» на теми:

- Профілактика вітряної віспи

- Попередження кишкових інфекцій

- Попередження захворювань на туберкульоз

 

старша медсестра

 

5

Оформлення куточку просвітницької літератури для працівників та батьків

 

старша медсестра, вихователі

 

V. Протиепідемічна робота

1

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням. Аналіз виконання плану

 

старша медсестра

 

2

Доведення до відома батьків термінів щеплень дітей

 

старша медсестра, вихователі

 

3

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимами згідно з інструкцією

 

старша медсестра

 

4

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів

 

старша медсестра

 

5

Проведення планового обстеження всього персоналу на кишкову паличку

 

старша медсестра

 

6

Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту

 

старша медсестра, вихователі

 

7

Проведення протиепідемічних та загартовуючи заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями

 

старша медсестра, вихователі

 

8

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей

 

старша медсестра

 

9

Складання плану проходження та контроль за термінами проходження персоналом медогляду

 

старша медсестра

 

10

На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках

 

старша медсестра

 

11

Складання плану заходів під час наявності інфекційних захворювань, контроль за їх виконанням

 

старша медсестра

 

12

Навчання технічного персоналу методики роботи з дезактином

 

старша медсестра

 

13

Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції

 

старша медсестра, вихователі

 

14

Контроль за розведенням та видачею дезактину

 

старша медсестра

 

VІ. Санітарно-гігієнічна робота

1

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків

 

старша медсестра, вихователі

 

2

Контроль за повітряно-температурним режимом

 

старша медсестра, вихователі

 

3

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни

 

старша медсестра

 

4

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, якістю прання

 

старша медсестра, вихователі

 

VІІ. Робота з диспансерною групою дітей

1

Поглиблений огляд із проведенням повної антропометрії та записом до історії розвитку дитини

 

старша медсестра

 

2

Введення елементів коригувальної гімнастики на заняттях із фізичного виховання для дітей з порушеннями осанки, сколіозом, плоскостопістю

 

старша медсестра, вихователі

 

3

Обов’язковий огляд дітей диспансерної групи лікарем

 

старша медсестра

 

4

Аналіз захворюваності дітей диспансерної групи

 

старша медсестра

 

5

Контроль за проведенням гімнастики пробудження після денного сну з коригувальними вправами

 

старша медсестра

 

 

 

 

Додаток 2

 

                                                                                    Затверджено:

                                                                                    Завідувач КЗО «ДНЗ №339»ДМР

                                                                                     _______________Н.Д. Камалова

 

 

 

План роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 339» ДМР

на літній оздоровчий період 2018 року

З метою забезпечення належних умов організації та проведення дитячого оздоровлення та відпочинку, навчально-виховної роботи з дошкільниками, колектив дошкільного закладу в своїй роботі керується вимогами законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», відповідно до ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про дошкільну освіту».

Завдання: 

1.     У період літнього оздоровлення дітей звернути особливу увагу на організацію фізичного виховання, в тому числі загартування, додержання особистої гігієни вихованцями, навчання культурі здоров'я.

2.     Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

3.     Реалізація  системи заходів, направлених на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх моральне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.

4.      Забезпечення  проведення педагогічної та санітарно просвітницької роботи з батьками щодо питань виховання та оздоровлення дітей в літній період.

 

Червень

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка про виконання

Організаційно-педагогічна робота

1

Розробити планування роботи дошкільного закладу на літній оздоровчий період

До 20.05.

завідувач

 

2

Провести нараду при завідувачу з питань організації оздоровлення дошкільників.                                       

до 25.05.

завідувач

 

3

Педагогічна година на тему: «1 червня – Міжнародний День захисту дітей.»

30.05.

завідувач

 

4

Провести інструктаж із працівниками:

-         організація охорони життя і здоров'я дітей;

-         попередження дитячого травматизму;

-         надання першої допомоги при сонячному і тепловому ударі;

-         профілактика харчових отруєнь і кишкових інфекцій.

 

До25.05.

 

До 30.05.

До 01.06.

 

До 10.06.

завідувач, завгосп, медсестра

 

5

Створити умови та забезпечити групи необхідним інвентарем для проведення оздоровчих заходів (термометри, рушники, панамки, решітки, тазики, відра, рукавиці)

 

До 26.05.

завідувач, вихователі

 

6

Провести свято  - розвагу присвячену Дню захисту дітей.

31.05.

Муз. керівник

Вихователі

 

7

День здоров’я «Веселі старти»

22.06.

Вихователі

 

8

Тематичний проект

«Ми подорожуємо»

05.06.-09.06.

Вихователі

 

9

Тематичний проект

«У світі рідної природи»

09.06.-14.06.

Вихователі

 

10

Тематичний проект

«Врятуй себе сам»

16.06.-21.06.

Вихователі

 

11

Тематичний проект

«Віночок літніх квітів»

23.06.-28.06.

Вихователі

 

Методична робота

1

Підготувати методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань організації оздоровлення дітей влітку.

До 31.05.

завідувач

 

2

Підготувати виставку «Методична і  пізнавальна  література для роботи з дітьми  в літній оздоровчий період»

До 31.05.

завідувач, вихователі

 

3

Оформлення інформаційного куточка для педагогів по роботі з дітьми влітку.

До 31.05.

завідувач

 

4

Провести педагогічну годину:

«Дотримання режиму дня – запорука фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей дошкільного віку».

До 05.06.

завідувач

 

5

Підготувати та провести  консультацію для вихователів на тему

-         «Правила безпеки життєдіяльності в літній період»

-         «Організація трудового виховання в літній період»

 

 

 

До 04.06.

 

 

До 24.06.

завідувач

 

7

Під час організації навчально - виховного процесу акцентувати увагу на дотримання правил безпеки життєдіяльності з метою запобігання отруєння грибами, рослинами:

-         постійно повторювати з дошкільниками   правила поведінки в природі, на воді, правила дорожнього руху, пожежної безпеки.

 

 

Протягом місяця

завідувач, медсестра

 

8

Організувати фізкультурно - оздоровчу  роботу з дітьми у відповідності до інструктивно–методичних рекомендацій МОН щодо організації фізкультурно - оздоровчої роботи в дошкільному закладі ( 1/9 – 438 від 27.08.04. року. )

Протягом місяця

вихователі

 

9

Провести  огляди:

-          на краще оформлення ігрового майданчика;

-          на краще оформлення квітника.

 

До 01.06.

 

До 15.06.

завідувач, завгосп

 

10

Скласти групові перспективно тематичні плани за основними видами роботи з дітьми.

До 01.06.

завідувач, вихователі

 

 

Контроль і керівництво

1

Провести перевірку готовності дошкільного закладу до роботи в ЛОП

30.05.

завідувач, завгосп

 

2

Оперативний контроль.            

 «Організація та проведення рухливих ігор з дошкільниками»  (до наказу)

16.06.-21.06.

завідувач

 

3

Оперативний   контроль                                                          «Забезпечення режиму» (Інформація до відома)

09.06.-15.06.

завідувач, медсестра

 

4

Вести контроль за санітарно – гігієнічним утриманням ділянок і майданчиків.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

5

Стежити за виконанням правил загартування влітку.

Протягом місяця

завідувач, медсестра, вихователі

 

6

Тримати на постійному контролі стан забезпеченості дітей виносними іграшками, щоденне їх миття.

Протягом місяця

вихователі

 

7

Тримати на постійному контролі стан харчування в ДНЗ, забезпечення овочами, фруктами, норм харчування, технологію готування їжі й строки реалізації продуктів.

Протягом місяця

завідувач

 

8

Контролювати виконання плану проведення заходів естетичного циклу, свят, вечорів розваг.

Протягом місяця

завідувач

 

Робота  з батьками.

1

Провести загальні батьківські збори на тему «Загартування дитячого організму» 

29.05.

Вихователі

 

2

Підготувати і провести консультації для батьків на теми:

-         «Що потрібно знати про сонячні опіки!»

-         «Обережно отруйні гриби.»

 

 

 

До 03.06.

 

 

До 18.06.

 

Вихователі

медсестра

 

3

Надати інформаційно – консультативну допомогу батькам, дошкільного закладу з питань організації життя дитини в дошкільному закладі та вдома:

-         «Оздоровлення дітей в дошкільному закладі   улітку»

-         «Травматизм у дітей та його попередження»

 

 

 

 

 

 

 

До 10.06.

 

 

 

До 27.06.

 

 

 

Вихователі груп

 

                      Медико- профілактична та оздоровча робота

4

Провести поглиблений медичний огляд дітей з метою виявлення показів і проти показів для проведення загартовуючи процедур.

До 27.05.

медсестра

 

5

Провести антропометрію дітей.

До 01.06.

медсестра

 

6

Перевірити наявність засобів для загартування (рукавиці, рушники, термометри, ємкості для води).

До 01.06.

медсестра

 

7

Перевірити маркування ліжок, рушників, столів.

До 08.06.

медсестра

 

8

Забезпечити постійний контроль на відсутність отруйних рослин, цвяхів, шприців, сухих гілок та інших предметів, що можуть спричинити  пошкодження    дітям.

 

Щоденно

медсестра

 

9

Контролювати вологість піску в пісочницях, ошпарювання його окропом.

Щоденно

медсестра

 

10

Вести контроль за своєчасним знищенням карантинних рослин, отруйних грибів та ягід на території ДНЗ та прилеглих територій.

Щоденно

медсестра

 

11

Контролювати проведення педагогами загартовуючи процедур

-         сонячні, повітряні ванни;

-         обливання, ніг, максимальне  перебування на свіжому повітрі.

 

Протягом місяця

медсестра

 

12

Провести лекцію для батьків і персоналу:

«Перша допомога при отруєні рослинами та грибами.»

До 20.06.

медсестра

 

13

Систематично контролювати проведення загартовуючи процедур в групах з індивідуальним підходом до кожної дитини - водні процедури ;

- вести постійний контроль за дотриманням t режиму приміщення

-максимально використовувати всі природні фактори для загартування (сонцем, повітрям , водою);.

-максимально використовувати весь час виділений для перебування дітей на свіжому повітрі;

- повітряні ванни 25 -30 хвилин;

- ходьба босоніж.

 

 

Протягом місяця

медсестра

 

14

Провести консультації для помічників вихователя на тему «Взаємодія вихователя і помічника вихователя в процесі загартування дошкільників»

10.06.

медсестра

 

15

Розмістити в інформаційних куточках рекомендації стосовно: загартування дітей, вітамінізації дитячого харчування, організації відпочинку дітей влітку, профілактиці кишкових захворювань, ентеробіозу.

До 04.06.

медсестра

 

16

Забезпечити дотримання та реалізацію питного режиму.

Протягом місяця

медсестра

 

17

Провести роботу з батьками по забезпеченню дітей головними уборами, зручним взуттям, змінною білизною.

До 01.06.

медсестра

 

Адміністративно - господарська робота

1

Видати наказ про перехід на літній графік роботи, затвердження заходів на період літньої оздоровчої кампанії.

До 01.06.

завідувач, завгосп

 

2

Провести нараду при завідувачу по основним питанням підготовки до літнього  періоду.

До 01.06.

завідувач, завгосп

 

3

Перевірити стан готовності дошкільного закладу до літнього оздоровчого періоду. 

До 01.06.

завідувач, завгосп

 

4

Провести інструктажі по охороні життя та здоров’я дітей, по ТБ та протипожежної безпеки згідно графіка.

До 04.06.

завідувач, завгосп

 

5

Провести санітарно – технічну підготовку приміщень, спортивного майданчика, залів, гральних майданчиків, павільйонів для організації діяльності дітей у літній період.

До 01.06.

завідувач, завгосп

 

6

Провести ремонт піскових майданчиків.

Забезпечити майданчики усіх вікових груп якісним піском.

До 01.06.

завідувач, завгосп

 

7

Проводити огляд санітарно - гігієнічного стану території з метою забезпечення травматизму дітей

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

8

Провести огляд майданчиків та території дошкільного закладу

До 01.06.

завідувач, завгосп

 

9

Контролювати роботу кухарів: 

- дотримання санітарно - гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

- закладка продуктів харчування;

- якість приготування страв.

 

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

10

Перевіряти якість прибирання приміщення дошкільного закладу

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

11

Укомплектувати групи для роботи в літній період, розподілити кадри.

До 01.06.

завідувач, завгосп

 

12

Контролювати дотримання працівниками посадових інструкцій, нормативних актів. 

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

13

Забезпечити харчування  вітамінами за рахунок свіжих овочів, фруктів.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

 

 

Липень 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка про виконанн

Організаційно-педагогічна робота

1

Опрацювання нормативних документів з даного питання.

Протягом місяця

завідувач

 

2

Поповнити в групах ігрове розвивальне середовище

Протягом місяця

Вихователі

 

3

Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточки для батьків

Протягом місяця

Вихователі

 

4

Поповнити групи дидактичними іграми  за вимогами Базової програми «Дитина в дошкільні роки»

Протягом місяця

Вихователі

 

5

Поповнити оснащення виносного матеріалу для ігор з дітьми.

Протягом місяця

Вихователі

 

6

Провести День здоров’я  «Веселі старти» з елементами футболу

14.07.

Вихователі

 

7

«Прогулянка в ліс» - свято фантазії /стар. група/

21.07.

Муз.керівник

Вихователі

 

8

«цілюща травичка» - ляльковий театр

28.07.

Вихователі

 

9

Тематичний проект

«Здоровим будь»

01.07.-05.07.

Вихователі

 

10

Тематичний проект

«Друже , посміхнись»

06.07.-12.07.

Вихователі

 

11

Тематичний проект

«Спортивне літечко»

13.07.-19.07.

Вихователі

 

12

Тематичний проект

«Граючись розумними зростаємо»

20.07.-26.07.

Вихователі

 

13

Систематично організовувати працю дітей на квітнику, городі.

Протягом місяця

Вихователі

 

14

Створити умови для підвищення рухової активності на свіжому повітрі шляхом урізноманітнення  асортименту виносного обладнання

До 03.07.

Вихователі

 

15

Провести бесіди з дітьми:

-«Хвороба брудних рук»

-«Ядовиті рослини і ягоди»

Протягом місяця

Вихователі

 

Методична робота

1

Індивідуальна робота з вихователями по запиту.

Протягом місяця

завідувач

 

2

Ознайомлення з новинками методичної літератури та періодичних видань

Протягом місяця

завідувач

 

3

Підготувати інформацію з питань літнього оздоровлення дошкільників на теми :

-                  «Вплив різноманітних форм і методів загартування дошкільників»

-                  «Оздоровчі технології в освітньому процесі»

 

 

 

До 10.07.

 

До 20.07.

завідувач

 

5

Провести виставку методичних посібників, статей і журналів по роботі з дітьми в літній період

До 05.07.

завідувач

 

6

Провести підписку журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога»

До 31.07.

завідувач

 

7.

Розробити критерії оцінки готовності груп до нового навчального року.

До 31.07.

завідувач, завгосп

 

8

Провести конкурс квітників

До 25.07.

завідувач, завгосп, вихователі

 

Контроль та керівництво

1

Виконання інструктажів з охорони життя і здоров’я дітей, протипожежній безпеці, профілактиці дорожньо - транспортного травматизму.

 

Протягом місяця

завідувач

 

2

Епізодичний контроль:

«Використання рухливих ігор на прогулянці.»   (Довідка.)

12.07.

завідувач

 

3

 Оперативний контроль:

-         Календарне планування роботи з дошкільниками.

-         Дотримання режиму дня; рухового режиму .

 

05.07.

28.07.

завідувач

 

4

Забезпечити контроль за станом оздоровлення дітей з прийняттям відповідних управлінських рішень.                                        

Протягом місяця

завідувач

 

5

Контроль за режимом організації харчування:

-  формування КГН;

- вітамінізація та контроль калорійності їжі.

 

 

Протягом місяця

завідувач, медсестра

 

Робота  з батьками.

1

Проведення  консультацій для батьків, що поступили, «Адаптація до умов дошкільного закладу»

Протягом місяця

Вихователі

 

2

Проведення консультації для батьків:  «Загартування повітрям, сонцем, водою.»

16.07.

Вихователі

 

3

Оформлення інформаційних стендів.

До 01.07.

Вихователі

 

4

Участь батьків у конкурсах, виставках

Протягом місяця

Вихователі

 

5

Участь батьків у поточних ремонтах груп.

Протягом місяця

Вихователі

 

Медико- профілактична та оздоровча робота

1

Провести співбесіду з вихов-ми:

- організація загартовуючи процедур;

- надання першої долі карської допомоги.

 

07.07.

21.07.

медсестра

 

2

Оформити санітарні бюлетені:

-«Кишкова інфекція»

- «Кліщовий енцефаліт»

 

03.07.

14.07.

медсестра

 

3

Слідкувати за одягом дітей: панамки, легкий одяг.

Протягом місяця

медсестра

 

4

Оперативний контроль за ранковим фільтром ясельної групи

Протягом місяця

медсестра

 

5

Оновити „Листки здоров’я” по групах, скласти схеми розсаджування й промаркірувати меблі відповідно до ростових даних дітей.

До 03.07.

медсестра

 

Адміністративно - господарська робота.

4

Комплектація груп дошкільного закладу педагогічними кадрами.

Протягом місяця

завідувач

 

5

Відремонтувати групові приміщення, підсобні приміщення.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

6

Зробити ревізію опалювальної системи.

До 31.07.

завідувач, завгосп

 

7

Відремонтувати частково каналізаційну систему підвального приміщення.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

9

Контроль за роботою кухарів:

- закладання продуктів харчування;

- виконання інструкцій з ОП

 

03.07.

22.07.

завідувач, завгосп

 

10

Контроль за роботою старшої медсестри:

- ведення бракеражної продукції;

ведення медичної документації.

07.07.

28.07.

завідувач, завгосп

 

11

Робота з документацією.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

 

Серпень  

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка про виконанн

Організаційно-педагогічна робота

1.

Провести  консультацію з вихователями ясельної групи «Адаптаційний період – поради батькам»

Протягом місяця

завідувач

 

2.

Оформити виставку дитячої творчості на тему «Моя рідна Україна»/до Дня Незалежності/

До 26.08.

Вихователі

 

3.

Звіти педагогів про організацію та проведення літнього оздоровлення з дошкільниками

До 28.08.

Педагоги

 

4

День здоров’я «Веселі естафети»

13.08.

Вихователі

 

5

Розвага «До побачення літечко»

27.08.

Вихователі

 

7

Ляльковий театр для дітей «Котик і півник»

19.08.

Вихователі

 

8

Систематично організовувати працю дітей на квітнику, городі.

Протягом місяця

Вихователі

 

9

Створити умови для підвищення рухової активності на свіжому повітрі шляхом урізноманітнення  асортименту виносного обладнання

Протягом місяця

Вихователі

 

Методична робота

1

Розробити та затвердити річний план роботи на новий навчальний 2018-2019 н. рік

До 07.08.

завідувач

 

2

Надати допомогу вихователям у складанні перспективного плану навчально-виховної роботи на новий навчальний рік. 

До 25.08.

завідувач

 

3

Ознайомити педагогів з наказом та критеріями оцінки конкурсу підготовки до нового навчального року 

До 11.08.

завідувач

 

4

Оснастити методичний кабінет розробками дидактичних посібників, занять за новою Базовою програмою.

Протягом місяця

завідувач

 

5

Поновити документацію методичного кабінету, оформити стенди відповідно завдань річного плану роботи дошкільного закладу.

До 20.08.

завідувач

 

6

Поновити картотеку методичних посібників

До 25.08.

завідувач

 

7

Скласти та затвердити графіки роботи спеціалістів.

До 25.08.

завідувач

 

8

Скласти план роботи з молодими педагогами

До 30.08.

завідувач

 

9

Ознайомити педагогів з результатами конкурсу –огляду по підготовці до нового навчального року.

До 29.08.

завідувач

 

Контроль та керівництво

1

Провести огляд – конкурс груп до нового навчального року.

09.08.-13.08.

завідувач, завгосп

 

2

Оперативний контроль:

- Формування навичок культури їжі.

- Дотримання працівниками закладу  посадових інструкцій, нормативних актів. 

 

11.08.-16.08.

25.08.-28.08.

завідувач

 

3

Аналіз  проведення ЛОП в дошкільному закладі (довідка до наказу)

До 25.08.

завідувач

 

4

Оперативний контроль за ранковим фільтром ясельної групи

09.08.

завідувач

 

Робота  з батьками.

1.

Індивідуальні консультації для батьків, що поступили, «Адаптація до умов дошкільного закладу»

Протягом місяця

Вихователі

 

2.

Оформлення інформаційних стендів.

Протягом місяця

Вихователі

 

3.

Участь батьків у конкурсах, виставках

Протягом місяця

Вихователі

 

4.

Участь батьків у поточних ремонтах груп.

Протягом місяця

Вихователі

 

Медико- профілактична робота

1

Провести антропометрію дітей

До 28.08.

медсестра

 

2

Провести аналіз стану здоров’я дітей (приріст ваги, зросту, за ЛОП) 

До 25.08.

медсестра

 

3

Контроль за дотриманням режиму дня.

Протягом місяця

медсестра

 

4

Організація харчування:

- сервіровка столів;

- гігієнічні та водні процедури.

 

03.08.

10.08.

медсестра

 

105

Поповнити медичний кабінет необхідними ліками та медичними інструментами

До 25.08.

медсестра

 

6

Провести бесіди з батьками з питань раціонального харчування дітей.

19.08.

медсестра

 

7

Випустити сан бюлетень:

«Попередження захворювань на туберкульоз»

 

До 10.08.

медсестра

 

8

Огляд дітей на педикульоз та коросту.

Протягом місяця

медсестра

 

9

Контроль за дотриманням питного режиму.

Протягом місяця

медсестра

 

Адміністративно - господарська робота.

1

Комплектація груп.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

2

Відремонтувати групові приміщення, фойє, підсобні приміщення.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

3

Зробити ревізію опалювальної системи.

До 30.08.

завідувач, завгосп

 

4

Контроль за  роботою кухарів:

- дотримання санітарно - гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

- закладка продуктів харчування;

- якість приготування страв.

 

10.08.

19.08.

26.08.

завідувач, завгосп

 

5

Контроль за роботою старшої медсестри:

Ведення бракеражного журналу

 

27.08.

завідувач, завгосп

 

6

Робота з документацією.

Протягом місяця

завідувач, завгосп

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток2

УЗГОДЖЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО       

 Директор НВК №137                                                        Завідувач ДНЗ № 339

План спільної роботи НВК № 137та ДНЗ № 339 на 2017-2018 н.р.

№ з.п.

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

1

Впроваджувати в педагогічний процес положень Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту та виховання»

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

2

Взяти на облік дітей п’ятирічного віку у мікрорайоні школи

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

3

Ознайомити вчителів та вихователів з планом спільної роботи школи і ДНЗ

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

4

Організувати взаємовідвідування уроків і занять з метою ознайомлення із методикою навчання та розв’язання послідовностей у роботі школи і ДНЗ

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

5

Провести День відкритих дверей у ДНЗ для випускників 9-11 класів з метою профорієнтації

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

6

Провести День відкритих дверей у НВК для випускників ДНЗ та їх батьків з метою ознайомлення з умовами навчання в школі

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

7

Провести обстеження дітей підготовчої групи

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

ІІ. Методична робота

1

Ознайомлення вчителів та вихователів з новинками психолого-педагогічної літератури з питань виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку

до початку навч.року

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

2

Провести методичний тиждень майстерності вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ

вересень

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

3

Провести спільне засідання педагогічної ради «Виховання нового покоління (взаємодія батьків та педагогів – необхідна умова для виховання нового покоління)»

вересень

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

4

Взаємовідвідування уроків, занять та позаурочних заходів

серпень

вихователі ДНЗ, вчителі НВК

 

5

Організувати роботу груп щодо підготовки дітей до школи

вересень

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

ІІІ. Проведення спільних заходів

1

Провести спільні свята:

- Свято першого дзвоника

- різдвяні свята

- свято «Прощавай, Букварику!»

- Конкурс малюнків на асфальті «Світ очима дітей»

- Свято останнього дзвоника

постійно

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

2

Організувати ремонт іграшок ДНЗ

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

3

Залучати школярів до організації вистав драматичного гуртка для дошкільників

постійно

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

4

Організувати екскурсію для майбутніх першокласників і шести річок до школи, шкільного музею

за графіком

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

ІV. Робота з батьками

1

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків з метою вивчення Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту та виховання», «Про мови»

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

2

Провести загальні батьківські збори щодо підготовки дітей до школи

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

3

Організувати Дні відкритих дверей для батьків

 

завідувач ДНЗ, завуч НВК

 

4

Систематично оновлювати матеріали на стенді «Для батьків»

 

вихователі

 

5

У підготовчій групі ДНЗ оформити стенди-куточки «Незабаром до школи»

 

вихователі

 

6

Проводити роботу з батьками з попередження дитячого травматизму

 

вихователі

 

7

Систематично проводити консультації для батьків з проблеми підготовки дитини до школи

 

вихователі

 

               

 

Робота з дітьми

 

 

Екскурсії дітей у школу:

 

 

 

1.

- знайомство із приміщенням школи;

- знайомство із класом;

14.09.2017

 

 

 

- знайомство із шкільною майстернею;

- знайомство із спортивною, актовою залами;

23.09.2017

30.09.2017

вихователі, вчителі

 

 

- знайомство з бібліотекою;

- відвідування урочистих лінійок (Перший і Останній дзвоники)

 

01.09.2017

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Спільні свята з першокласниками «Що нам осінь принесла», «Зимонька - зима»,

«Зустріч птахів».

 

10.2017

01.2018

04.2018

вихователі, вчителі

 

3.

Виставка малюнків дітей першого

 

 

 

 

класу і дошкільнят «Світ очима дітей».

грудень

вчителі, вихователі

 

4.

Запрошення учнів першого класу на тиждень української казки д/с

 

01. 2018

вихователі

 

5.

Організація зустрічі з учнями, вихованцями д/с, бесіди про шкільне приладдя та його застосування.

Шефська робота:

- ремонт іграшок, книжок силами учнів;

- допомога в прибиранні території д/с;

- вистава лялькового театру

дошкільнятам;

- спільні ігри та свята.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2017

04.2018

01.2018

01,02.07. 2018

вихователі, вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

День відкритих дверей для учнів випускних класів

 

04.2018

завуч, вихователь-методист

 

7.

Запрошення дітей старшої групи на свято «Прощання з букварем».

 

05.2018

вихователі

 

8.

Спільне свято «Прощання з дитячим садком»

05.2018

вихователі, вчителі 1-х

 

 

 

 

класів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 4

План проведення свят та розваг, театральних дійств

 

Дата

Зміст

Група

Відповідальний

Вересень

І неділя

Розвага «Дитсадок – це будинок для діток. Приходь у наш садок, тут безліч іграшок»

Для всіх вікових груп

муз.керівники

ІІ неділя

День здоров’я

«Хай завжди буду я»

Для всіх вікових груп

вихователімуз.кер.

ІІІ неділя

Спортивне свято «Наш веселий м’яч»

Групи 4-5 року життя

вихователімуз.кер.

ІV неділя

Спортивна розвага «У зеленому гайочку, зустрічались в холодочку»

Групи 6 року життя

вихователімуз.кер.

Жовтень

І неділя

«Свято краси і мистецтва». (художньо-естетичний розвиток)

Групи 5-6 року життя

муз.керівнвихователі

ІІ неділя

День здоров’я «Я здоров’я бережу, сам собі допоможу»

Для всіх вікових груп

вихователімуз.кер.

ІІІ неділя

Спортивна розвага «Розвеселимо небесну королеву»

Групи 4 року життя

вихователімуз.керівн

ІV неділя

Спортивна розвага «Ми спорт полюбляємо, а сьогодні пограємо»

Групи 5-6 року життя

вихователімуз.керівн

V неділя

«Осінні казки на лавці»

Для всіх вікових груп

музичні керівники

Листопад

І неділя

Поетичні твори про осінь «Я словами малюю осінь»

Для всіх вікових груп

вихователі муз.керівн

ІІ неділя

День здоров’я «Щоб рости нам дужими – з вітамінами ми дружимо»

Для всіх вікових груп

вихователімуз.керівн

ІІІ неділя

Спортивна розвага «Подорож у мультландію»

Групи 4 року життя

муз.керівн вихователі

 ІV неділя

 Свято іменинників «Танцюй, співай – іменинників вітай»

Для всіх вікових груп

вихователі муз.керівн

Грудень

І неділя

День здоров’я «Щоб в садочку було гарно, треба бути в нім охайним»

Для всіх вікових груп

муз.керівнвихователіхореограф

ІІ неділя

Вечір творчого музикування «Дзвіночок, бубон, барабан – оркестр веселий створять нам»

Групи 4-5 року життя

вихователімуз.керівн

ІІІ неділя

Спортивна розвага «Миколай до нас іде»

Групи 6 року життя

вихователімуз.керівн

ІV неділя

Зимове свято «Вже надходить ніч чарівна»

Для всіх груп

музичні керівники

Січень

ІІ неділя

Вечір колядок і щедрівок. «Ой, прийшло до нас святе Різдво»

Для всіх груп

вихователімуз.керівн

ІІІ неділя

Театр дітей і дорослих «Пан Коцький»

Для всіх груп

вихователімуз.керівн

ІV неділя

Спортивна розвага «Зимовий диво грай»

Групи 4-5 року життя

вихователімуз.керівн

V неділя

День здоров’я: «Щоб зими нам не боятись, будеш добре гартуватись».

Для всіх вікових груп

муз.керівнвихователі

Лютий

І неділя

Вечір загадок і відгадок «Ми розумнички малята, все вам можемо відгадати».

Для всіх груп

вихователімуз.керівники

ІІ неділя

День здоров’я «Здоровому роду нема переводу»

Для всіх вікових груп

вихователі муз.керівн

ІІІ неділя

Спортивне змагання «Мій тато вміє все».

Групи 5-6 року життя

муз.керівн вихователі

ІV неділя

Фестиваль дитячої творчості «Ми співаємо, танцюємо і ніколи не сумуємо»

Для всіх груп

вихователімуз.керівн

Березень

І неділя

Свято весни, мами і всіх жінок «Весняний подарунок мамі».

Для всіх вікових груп

музичні керівники

ІІ неділя

День здоров’я «День чарівних слів»

Для всіх вікових груп

вихователі муз.керівн

ІІІ неділя

Фестиваль дитячих талантів: «Ми казочку граємо, усі ролі танцюємо, співаємо».

Групи 4-5 року життя

муз.керівнвихователі

ІV неділя

Спортивна розвага «Українська родина - це наша перлина»

Для всіх вікових груп

муз.керівнвихователі

Квітень

І неділя

День здоров’я «Від усмішки похмурий день світліший»

Для всіх вікових груп

муз.керівнвихователі

ІІ неділя

Спортивна розвага «Спорт – здоров’я, спорт  - це сила, він дає всім дітям крила».

Для всіх вікових груп

муз.керівн вихователі

ІІІ неділя

Концерт родинної творчості «Творча сім’я – це тато, мама і я».

Для всіх вікових груп

муз.керівн вихователі

ІV неділя

Гуморина  «Жартівливі ігри, нісенітниці, загадки, пісні, танці».

Групи 5-6 року життя

муз.керівнвихователі

Травень

ІІ неділя

Святковий концерт «Шануємо ветеранів»

Групи 5-6 року життя

муз.керівнвихователі

ІІІ неділя

День здоров’я «Мій веселий дзвінкий м’яч»

Для всіх вікових груп

вихователі муз.керівн

ІV неділя

Фізкультурне  спортивне свято «Свято весняної казки».

Для всіх вікових груп

муз.керівнвихователі

   V неділя

Свято випуску до школі «Дитсадочку прощавай – любо школа, нас вітай»

Для 6 року життя

музичні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Додаток 5

План роботи гуртка

 «Хореографія»

-         Програма: Навчально-методичний посібник «Дитяча хореографія» А.Шевчук 2016р.
Мета: сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом хореографічного мистецтва, у процесі власної мистецько-практичної діяльності. Взаємодії з педагогом і дитячим колективом. Задовольняти потребу й цікавість дітей до хореографії, певного виду музичної діяльності, розвивати їхні природні здібності, загальні та спеціальні музичні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість дітей; розвивати почуття ритму, пластику, артистизм дітей під час занять з хореографії, вміння передавати свої почуття через танець

з/п

Тема заняття

Кількість занять

Термін

 

Взаємозв`язок з іншими видами діяльності

1

«Музична скринька»

музично-ритмічні вправи;

орієнтації в просторі;

колективно-порядкові вправи.

Сюжетно хореографічне заняття :

«На морському дні»

Музично-рухова забава для ст.. дошкільників: «Два маки»

Інтерактивна музично-рухова забава для ст.. дошкільників: «Ритм мого ім`я»;

4

Вересень

пізнавальне заняття

«Я і простір»

2

  Хореографічна абетка. Запрошення до танцю.

Танцювальний етюд:«Уклін - запрошення хлопчика»;«Уклін-запрошення дівчинки»;

Хореографічна абетка, вітання ;

елементи партерної гімнастики;

загальні та корегувальні фізичні вправи.

 Домінантне музично -

ритмічне заняття:

«Хореографія - країна музики й танцю»

Музично-рухова забава для ст.. дошкільників: «Подай ручку»

4

 

 

8

Вересень

 

 

Жовтень

 

Тематичне заняття з елементами корекційної  хореографії

та арт - терапії :

 « Чарівна осінь»

3

« Українські візерунки»:

елементи класичного танцю;

народні візерунки;

елементи народно-сценічного танцю.«Український парний танок»

Вправа класичного екзерсису: «Сходить сонечко»; танцювальна гра: «Рукавиця - мандрівниця, рукавиця-чарівниця

8

Листопад

Тематичне заняття: «Ми діти твої, Україно!»

4

«На балу у Попелюшки»:

рухи історично - побутового дитячого бального та

 сучасного танців;

елементи сучасних напрямків хореографії;

ігрові форми дитячого парного  танцю.

Тематичне хореографічне заняття  образно-ігровий сюжетний танець: «Танець сніжинок і зайчиків»

Інтерактивна музично-рухова забава для ст.. дошкільників: «Хвиля вітань»; «Передай вітання іншому»

             8

Грудень

Тематичне заняття:

«Таємниці терпсіхори»

5

Танці сюжетного та образного характеру «Ввічливий танець»

Музично-рухові забави  «Ладки, ладки» МУЗ. В.ВЕРХОВИНЦЯ

етюдні форми;

Музично-рухова гра. «Труби, Грицю»

образно-ігровий сюжетний танець: «Танець сніжинок і зайчиків»;«Човник»

Інтерактивна музично-рухова забава для ст.. дошкільників: «Хвиля дружби»;

8

Січень

           Тематичне заняття «В гостях у дідуся Народного таночка»

6

«Народні візерунки», «Гречаники»

елементи народного українського  танцю;

імпровізація на національному матеріалі

музично-рухова гра «Злови в коло» муз. Б.Гунтера

український танок «Веснянка»

Сучасний танець «Весняні котики»

8

Лютий

Тематичне виховне заняття «Країна добра та дружби»

7

« На дитячому танцполі» :,

Відкрите тематичне заняття для батьків « З любов’ю до матусі»

імпровізація, близька до дитячої уяви

пов’язана з казковими героями улюблених казок, мультфільмів;

Тематичне-виховне заняття « Ти і я – разом дружна ми сім’я».

імітація рухів та етюдів;

вправи на виразність жестів, поз та міміки;

масова імпровізація на теми природи;

ігровий хоровод «Шум»;  хороводний танець: «Зів`ємо віночки»

8

Березень

Тематичне виховне заняття:

«Українські музично-хореографічні традиції»

8

Підготовка до творчого звіту

Святковий концерт.

8

квітень

 

9

Елементи  партерної гімнастики;

загальні та корегувальні фізичні вправи;

музично-рухова гра;

елементи сучасних напрямків хореографії;

ігрові форми дитячого парного  танцю.

хороводний танець: «Кривий танець»

8

травень

 

10

Елементи  партерної гімнастики; ритмічна гімнастика

музично-рухова гра «Злови в коло»

8

червень

 

11

Повторення

Елементи  партерної гімнастики

Українські танці: «Плескач»; «Коло – гопачок», « Гречаники»

Святковий концерт

4

серпень

 

 

                  Перспективне планування   гуртка з шахів

Гурток працює за програмою «Мудрі шахи» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (автори – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.)..

Основні завдання:

1.     Ознайомити дітей із грою в шахи, основними правилами, шаховими термінами, назвами шахових фігур.

2.     Навчити орієнтуватись на шаховій дошці, аналізувати, порівнювати,  класифікувати, робити висновки, з`ясовувати закономірності під час гри в шахи, розв`язувати прості шахові задачі, застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

3.     Розвивати логічне мислення, пам`ять, увагу, творчі здібності.

4.     Прищеплювати інтерес до гри в шахи. Виховувати наполегливість, ініціативність, цілеспрямованість, самостійність, винахідливість , уміння спокійно реагувати на свої невдачі у грі, прагнення самостійно досягти успіху.

з/п

Тема заняття

Кіль-ть занять

Термін

 

Взаємозв`язок з іншими видами діяльності

1

Діагностика. Набір дітей в групу.

1

Вересень

Консультація для батьків «Навіщо вчити дітей  грати в шахи»

2

Знайомство з історією шахів

1

Вересень

 

3

Елементи шахівниці

1

Жовтень

 

4

Шахова дошка

1

Жовтень

 

5

Шахові доріжки

1

Жовтень

 

6

Шахове розмаїття. Центр шахової дошки.

1

Листопад

Консультація для батьків «Як правильно грати з дитиною»

7

Шахові фігури. Тура

1

Листопад

 

8

Початкове положення

1

Листопад

Аплікація «Шахова мозаїка»

9

Лад`я

1

Листопад

Ліпка «Моя улюблена шахова фігура»

10

Лад`я.  Бити або не бити?

1

Грудень

Конструювання  в техніці торцювання «Тура»

11

Слон. Слон проти слона

1

Грудень

 

12

Тура проти слона

1

Грудень

 

13

Ферзь. Місце ферзя у початковому проложені.

1

Січень

 

14

Ферзь проти ферзя

1

Січень

 

15

Ферзь проти тури та слона

1

Січень

 

16

Кінь

1

Лютий

Конструювання об`ємної фігури «Кінь»       

17

Кінь проти Коня

1

Лютий

Худ.творчість (малювання)      «Дивовижний світ шахових фігур»

18

Кінь проти ферзя, тура та слона

1

Лютий

 

19

Шахові фігури. Пішак

1

Лютий

Конструювання

(торцювання)   «Пішак»

20

Пішак. Перетворення пішки.

1

Березень

 

21

Пішак проти  ферзя, тура, слона и коня. Різні ходи, чарівний квадрат

1

Березень

 

22

Король у дії

1

Березень

 

23

Король проти інших фігур.

1

Березень

Гра-змагання «Чарівний світ  шахів»

24

Позиції: «Шах», «мат», «нічия»

1

Квітень

Ліпка « Пластилінове шахове панно»

25

Не йди король під шах. Захист від шаха. «Розумний шах»

1

Квітень

Шаховий «рей-ринг»

26

Мат.  Ферзь, тура, слон дають мат в один хід

1

Квітень

Бесіда про відомих шахістів України

27

Кінь, Пішак и король дають мат в один хід

1

Квітень

Шаховий турнір

28

Повторення

 

Травень

Шаховий турнір

29

Діагностика

 

Травень

 

                                                                                                          Додаток 6

План  заходів

Щодо охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

                 Заходи

Термін

Відповідаль

 1

Робота з персоналом

 

 

1.1

 

 

1.2

1.3

 

1.4

 

 

 

1.5

Опрацювання та вивчення посадових інструкцій;правил внутрішнього трудового розпорядку;правил пожежної безпеки;правил цивільної оборони

Проведення інструктажів, навчань та іспитів згідно з графіком

Консультація на нараді «Безпека життя дітей, запобігання дитячому травматизмові, охорона прав дитини»

Консультації:

- антропометричні виміри та система маркування по групах

- загартування дітей в осінній період.

- ступінь фізичного навантаження на дітей при нещасних випадках

Практичне заняття. Надання першої допомоги при нещасних випадках

    вересень

          

 

    вересень

  

      жовтень

 

 

    10.09

 

 

  червень

 

          Завідувач

 

          Завідувач

 

Вихователь-методист

 

Старша медична сестра

Старша медична сестра

2

Робота з педагогами

 

 

2.1

 

2.2

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

 

2.5

2.6

Круглий  стіл «Тиждень безпеки в дошкільному закладі»

Відвідування педагогами уроків ОБЖД у НВК № 137

Практикум «Гігієнічна гімнастика-засіб зміцнення здоров’я дітей»

1.Профілактика та корекція порушень постави, плоскостопості.

2.Профілактика та корекція порушень постави;гімнастика дихання для слабких дітей;вправи для зміцнення пресу

Виготовлення фізкультурного обладнання в групах раннього віку

Самоосвіта з питань безпечного проведення занять з фізичної культури (Обережно, стрибки. Обережно, шия.  Безпека бігу

 Проведення заходів за планом місячника «Увага, діти!»

     09.2015

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

 

листопад

 

 

 

 

лютий

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

     Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователь-методист

   Вихователі

3

Робота з дітьми

 

 

3.1

Щотижневе проведення педагогічних заходів з формування у дітей умінь та навичок безпеки життєдіяльності

   за планом

Вихователь-методист

Вихователі груп

 

- Правила дорожнього руху :Рух на дорогах

- Отруєння грибами, ягодами, перша допомога 

- Один вдома: Поведінка з незнайомими людьми

- Небезпечні мікроби

 

вересень

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

 

-101,102,103,104-рятувальні служби

- Що негативно впливає на здоров’я

- Правила дорожнього руху: Дорожні знаки

- Безпека поведінки на воді

_Правила поведінки з предметами побуту, електричний струм

 

жовтень

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

- Іноді гра не доводить до добра

- Землетрус, поведінка під час землетрусу

- безпека під час користування ножем ,ножицями, голкою

- правила дорожнього руху: Дорожні знаки

 

листопад

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

 

- Вчимося накладати пов’язки

- Не зашкодь: результати конфліктів, як їх уникнути

- Допомога при харчовому отруєнні

- Пожежна безпека під час новорічних свят

 

грудень

 

Вихователь-методист

Вихователі групи

- Поведінка під час хуртовини, снігопаду

- Правила поведінки на льоду, перша допомога при обмороженні

- Отруєння ліками

-Вогонь-друг ,вогонь  - ворог ; правила боротьби з вогнем, перша допомога при опіках

 

січень

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

- Правила дорожнього руху: Ми пасажири

- Якщо вдома хворий

-Гроза, грім, блискавка

- Техногенні катастрофи, поведінка людей

 

лютий

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

- Зливи, затоплення

- Правила дорожнього руху: Світлофор та дорожні знаки

- Небезпечні хімічні речовини, дії людей у випадках хімічної небезпеки

- Допомога при порізах, за боях тощо

 

березень

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

- Інфекційні захворювання

- Особиста безпека

- Правила дорожнього руху: Правила поведінки біля дороги

- Перша допомога при укусах комах, гадюк

 

квітень

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

- Сигнал «Тижня безпеки»

- Сонячні опіки

- Перша допомога 101,102,103,104

 

травень

Вихователь-методист

Вихователі груп

3.2

 

 

3.3

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

3.5

 

 

 

3.6

Проведення «Тижня безпеки»

Рятувальна служба

Бережемо себе і своїх близьких

Розваги

«Світлофор - Моргайко»

«Малятко - здоров’ятко»

«Азбука безпеки»

«Земля-наш спільний дім!» (за матеріалами Декларації прав дитини)

Комплексне заняття «Дбайте про нас, враховуйте наші потреби» (на основі Декларації прав дитини)

 

Систематична робота з питань соціального розвитку дитини (за перспективним річним планом навчально-виховної роботи у групах)

Проведення вправ психогімнастики з метою профілактики порушень психічного здоров’я вихованців закладу

 

листопад, травень

 

вересень

жовтень

квітень

жовтень

 

 

 

за планом

 

 

 

 

1 раз на тиждень

 

1 раз на тиждень

 

 

Вихователь-методист

Вихователі груп

 

Муз.кер.

Інстр. з фіз. вих.

 

Вихователі старшої групи

 

 

Вихователі

 

 

 

Вихователі

 

         

 

4

Робота з родинами

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

4.3

 

 

4.4

 

 

4.5

 

 

 

4.6

 

 

 

4.7

 

 

 

4.8

Консультація на загальних батьківських зборах «Охорона фізичного та психічного здоров’я малюків-спільна турбота»

 

Інформаційний стенд «Увага, діти!»

 

Благодійний ярмарок «Щасливого дитинства, всім!»

 

Інформаційний стенд: «Охорона дитинства», «Декларація прав дитини»

 

Консультація «Природні  та техногенні катастрофи, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях»

 

Інформаційний стенд «Пожежна безпека під час проведення Новорічних свят»

 

Психологічна служба «Типологічні особливості вищої нервової діяльності людей»

 

Проведення циклу занять «Школа здорової сім’ї :

1.Що таке валеологічна освіта? Її основні завдання.

2. Перша медична допомога при орізах, ударах, носових кровотечах

3. Профілактика застуди

4.Допомога при обмороженнях, опіках

5. Гостра респіраторна вірусна інфекція, профілактика інфекційних захворювань.

5. Алергічні захворювання

7. Запобігання порушенням зору і слуху

8. Профілактика шлункових захворювань

 

вересень

 

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

 

 

жовтень

 

жовтень

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

1 раз в місяць

 

 

Старша медична сестра

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Старша медична    сестра

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

5.2

 

 

 

5.3

 

 

 

 

5.4

 

 

 

 

5.5

 

 

 

 

5.6

Організація режимних процесів у групах відповідно до безпечних умов життєдіяльності дітей

 

Обстеження рівня фізичного, психологічного та соціального розвитку дітей

 

Попередження дитячого травматизму: Маркування меблів, розташування дітей відповідно до показників зросту оформлення зошитів здоров’я

 

Оформлення наочності, планування роботи за програмою «Охорона життя та здоров’я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях»

 

Відповідність введення документації інспектора з охорони дитинства, співпраці з відповідними організаціями

 

Рівень проведення інструктажів з охорони праці та роботи інспектора з охорони дитинства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач,

Вихователь-методист

Старша медична сестра

Завгосп

5.Контроль і керівництв

 

 

 

 

 

 

 

 

  Соціальний захист                                                           Додаток 7

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відм.     

1

Поповнити базу нормативно – правових документів щодо забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я дитинства.

09.2017

завідувач

 

2

Поновити банк даних  дітей пільгового контингенту ДНЗ №339.

2.1. Поповнити банк даних про зміну соціального статусу дитини  та появи нових дітей пільгового контингенту в складі ДНЗ.

2.2. Надати інформацію про дітей пільгового контингенту до УОДГП.

2.3. Систематично подавати уточнену інформацію до УОДГП.

 

09.2017

протягом року

 

 

до 20.09.

2017

1 раз на квартал

вихователі

м/сестра в/методист

 

завідувач вихователі м/сестра

 

завідувач

завідувач

 

3

Терміново інформувати органи опіки і піклування про дітей, які залишилися без піклування батьків.

за

потребою

завідувач

 

 

4

Провести ознайомлення працівників ДНЗ з новими нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства (нарада при завідуючій).

09.2017

завідувач

 

 

5

Провести ознайомлення працівників ДНЗ з новими нормативними документами з даного питання.

протягом року

завідувач

 

 

6

Проводити обстеження умов проживання  дітей пільгових категорій:

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти-напівсироти;

-діти-інваліди;

-діти, реєстрація яких проведена згідно ст.135 Сімейного кодексу України;

-діти, постраждалі внаслідок  аварії на ЧАЕС;

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених родин;

- діти військово службовців, які загинули під час виконання посадових обов’язків.

постійно

Завідувач,

методист

 

8

Надавати психологічну допомогу дітям пільгових категорій та їх батькам.

протягом року

Вих.-методист

 

9

Забезпечити виконання натуральних норм харчування дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

протягом року

завідувач, м/сестра комірник

 

 

10

Проводити консультації щодо роз’яснення  батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства з охорони дитинства.

Протягом року

вихователі

 

11.

Надання матеріальної підтримки дітям пільгового контингенту:

- безкоштовне харчування;

- безкоштовне відвідування гуртків за інтересами;

протягом року

завідувач

 

 

12

Забезпечити проведення медичних оглядів, профілактичних щеплень, вітамінізації дітям пільгового контингенту.

згідно графіку

м/сестра

 

13

Розглядати питання соціального захисту дітей: на нараді при завідувачу;

- на виробничій нараді;

-  на батьківських зборах

протягом року

завідувач

 

14

 

 

Організувати безкоштовне харчування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що мають  статус осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених родин;  50% на харчування дітям з багатодітних родин.

протягом року

завідувач

м/сестра

 

 

15

Проводити з метою  соціального захисту  дітей пільгових категорій свята та акції, присвячені пам’ятним датам:

1. Міжнародному дню інвалідів.

2. Міжнародному дню захисту дітей.

3. Річниці аварії на ЧАЕС.

4. Новорічні свята.

протягом року

вихователі в/методист

муз.керівн.

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток 8

План заходів щодо охорони дитинства

№з/п

Зміст роботи

Термін виконанн

Відповідальні

Примітки

Організаційна робота

1

Спрямувати освітній процес упродовж року на забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку дошкільників в умовах ДНЗ з метою захисту прав та законних інтересів дитини .(Ст.2 Закону України «Про охорону дитинства»)

 

Постійно

 

Працівники ДНЗ, батьки вихованців

 

2

Забезпечити дітям в умовах ДНЗ достатню  кількість якісних харчових продуктів та чистої питної води (Ст.6 Закону України «Про охорону дитинства»)

Постійно

Завідувач,

медсестра,

батьківський комітет

 

3

Забезпечувати дисципліну та порядок в навчальному закладі на

принципах, що ґрунтуються на  взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини (Ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства»)

Постійно

Працівники закладу

 

4

Забезпечити надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різні форми насильства у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

За потребою

методист

 

5

Аналізувати забезпечення належних умов для зростання дитини в  сімейному оточенні в  атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності.

Постійно

Вихователі

 

6

Забезпечити право кожної дитини на отримання освіти; сприяти залученню дошкільників до національної і світової культури(Ст.20, 21, Закону України «Про дошкільну освіту»

Постійно

Працівники закладу

 

Робота з кадрами

7

Консультація на тему «Створення на заняттях та у повсякденному житті довірливу атмосферу з метою здійснення прав  дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації»

Листопад

Педагоги

 

8

Націлити вихователів на організацію роботи в кожній групі з доповнення куточку державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам’ятками для батьків, папки «Правове виховання», нормативно – правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики.

Засідання творчої групи «Стиль родинних взаємин та емоційне самопочуття дитини»

І квартал навчального року

Вихователі

 

Робота з дітьми

9

Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності дитини в рамках щорічної листопадової акції

«Здорова дитина – майбутнє України»

Листопад, Квітень

Вихователі

 

10

Тематичні бесіди, заняття:

«Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»

«Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати)

«Україна – моя держава»

«Я закликаю до розмови» (позитивні вчинки)

«Кожен має право на життя та ім’я»

«Чим я особливий»

«Я та моя небезпека»

«Найбільше багатство – здоров’я»

«Правова абетка»

 

Вересень

 

Жовтень

 

Листопад

Грудень

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Вихователі

 

Робота з батьками

11

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

Вересень

Завідувач,

вихователь-методист,

 

 

12

Організувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження бездоглядності й безпритульності дітей.

Протягом року

Вихователь-методист,

 

 

13

Батьківський лекторій «Конвенція про права дитини», «Ознайомлення з Законом України про охорону дитинства», «Декларація прав дитини».

Школа для батьків :

- захист прав та гідності маленької дитини;

- як зробити дитинство щасливим;

- про здоров’я наших дітей.

 Рейн  – ринг на тему: «Правове виховання дітей у ДНЗ»

Розвага «Хай щастю дитини не буде кінця»

Виготовити дидактичні ігри з правового виховання

Пед.година «Соціальний захист дітей»

Диспут «Що ви робите, щоб дитина відчувала в родині любов та турботу»

На групових батьківських зборах

Вихователі